Thứ Ba 30/05/2023
Trang chủ Tags Học biết Chúa mỗi ngày

Tag: học biết Chúa mỗi ngày

Gây Dựng Đời Sống Thuộc Linh Toàn Diện – 12/9/2017

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/12-09-2017.mp3 Công Vụ 2:42-47 42 Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh,...

Phá Bỏ Bức Tường Ngăn Cách – 11/9/2017

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/11-09-2017.mp3   Ê-phê-sô 2:11-22 11 Vậy, anh em, theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi...

Lời Kêu Gọi Ăn Năn – 10/9/2017

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/10-09-2017.mp3   Gióp 11:13-20 13 Vậy, nếu dọn lòng cho xứng đáng, Và giơ tay mình ra hướng về Chúa;  14 Bằng có tội ác trong tay ông, mà ông bỏ...

Khuyên Bảo và Gây Dựng Cho Nhau – 9/9/2017

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/09-09-2017.mp3   I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 1 Hỡi anh em, về thời và kỳ, thì không cần viết cho anh em; 2 vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày...

Thông Báo V/v Ra Mắt Ứng Dụng BÀI HỌC KINH THÁNH...

Học Lời Chúa là một hành trình bắt đầu khi con người biết sống cho Đức Chúa Trời và có Ngài ngự trị trong...

Gây Dựng Thân Thể Chúa Giê-xu – 4/9/2017

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/04-09-2017.mp3   Ê-phê-sô 4:11-16 11 Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ...

Sự Khôn Ngoan của Đức Chúa Trời – 3/9/2017

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/03-09-2017.mp3   Gióp 11:5-12 5 À! Chớ gì đẹp lòng Đức Chúa Trời mà phán, Và mở miệng Ngài đáp lời nghịch cùng ông,  6 Ước chi Ngài chỉ tỏ cho...

Động Cơ Phục Vụ Hội Thánh – 2/9/2017 

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/02-09-2017.mp3   Khải Huyền 2:1-5 1 Hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Ê-phê-sô rằng: Nầy là lời phán của Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay...

Trách Nhiệm Gây Dựng Nhau – 1/9/2017

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/01-09-2017.mp3   I Phi-e-rơ 2:1-5 1 Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian giảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và...

Sự Nên Thánh – 28/8/2017

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/28-08-2017.mp3   I Cô-rinh-tô 1:30-31  30 Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT