Phục Hồi – 10/11/2020

1832

 

I Phi-e-rơ 5:13

“Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình” (Lu-ca 22:32).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ dùng danh xưng nào để nói về ông Mác? Vì sao Chúa dùng Sứ đồ Phi-e-rơ là người phục hồi ông Giăng Mác? Bạn nhận ra trách nhiệm nào trong việc gây dựng những người Chúa đặt cạnh mình?

Cuộc đời chàng trai Giăng Mác khởi đầu trong mơ, nhưng rồi sụp đổ khi trở nên một kẻ đào ngũ, và sau mười năm lại xuất hiện với một con người hoàn toàn đổi mới. Chắc chắn là ân sủng của Chúa đã thay đổi ông. Nhưng ân sủng Ngài đã vận hành thế nào? Chúng ta không có sự bày tỏ rõ ràng nào ngoại trừ một câu trong thư của Sứ đồ Phi-e-rơ đã nhắc đến Mác là “con tôi” (I Phi-e-rơ 5:13). Lời chào thăm này cho thấy ông Giăng Mác đang ở trong đoàn truyền giáo của Sứ đồ Phi-e-rơ. Như vậy, ông Giăng Mác đã gặp Sứ đồ Phi-e-rơ tại Giê-ru-sa-lem sau khi ông rời Sứ đồ Phao-lô. Ông được Sứ đồ Phi-e-rơ dạy dỗ, nâng đỡ, xem ông như đứa con thuộc linh, và mang ông vào đoàn truyền giáo của mình.

Chúa dùng Sứ đồ Phi-e-rơ để giúp đỡ ông Giăng Mác có lẽ vì chính ông cũng từng là kẻ hèn nhát, chối Chúa. Từ kinh nghiệm được Chúa tha thứ và phục hồi đã khiến cho Sứ đồ Phi-e-rơ có thể chấp nhận và phục hồi ông Giăng Mác. Chúa đã dùng thất bại của Sứ đồ Phi-e-rơ để “làm cho vững chí anh em mình” sau khi ông kinh nghiệm ân sủng diệu kỳ của Chúa (Lu-ca 22:31-32).

Sự thất bại có giá trị nếu chúng ta biết ăn năn và để Chúa dùng mình, do đó đừng sống với thất bại, nhưng hãy đứng lên và sống hữu ích. Sứ đồ Phi-e-rơ đã từng đánh giá mình quá cao và mang ảo tưởng về mình quá nhiều (Lu-ca 22:33), nhưng Chúa đã cho ông thấy thực trạng đức tin của ông. Ngày nay, Chúa có thể để chúng ta thất bại để giúp chúng ta biết khiêm nhường nhờ cậy Chúa, cảm thông với người khác hơn, có thể hiểu và giúp đỡ người khác. Rất tiếc nhiều người khi gặp thất bại thì cay đắng, nản lòng, xấu hổ, trốn tránh Chúa và Hội Thánh. Ngược lại, cũng có nhiều người quên rằng mình cũng từng là một tội nhân, từng thất bại, từng được Chúa tha thứ, từng được anh em mình nâng đỡ. Vì vậy họ nhanh chóng xét đoán người khác, lên án anh em mình, xem anh em mình như đồ bỏ đi! Ai là người đáng bỏ đi? Tất cả chúng ta! Do đó đừng cư xử như mình chưa bao giờ phạm tội, chưa bao giờ thất bại, chưa bao giờ hèn nhát, mà hãy xin Chúa dùng mình để gây dựng, nâng đỡ, và phục hồi anh chị em khác.

Chúa đã dùng một cuộc đời thất bại – Phi-e-rơ – để phục hồi một cuộc đời thất bại khác – Giăng Mác, và dùng cuộc đời của người thất bại này – Giăng Mác – để đem Phúc Âm đến hàng triệu cuộc đời thất bại khác – chúng ta. Bạn và tôi hãy tiếp tục tiến trình phước hạnh này.

Bạn kinh nghiệm Chúa tha thứ và phục hồi bạn như thế nào?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài luôn là Đức Chúa Trời của cơ hội thứ hai. Xin dùng chính con để bày tỏ tình thương, ân sủng, và cơ hội thứ hai của Ngài cho những người khác.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 38

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org