Nguồn Sức Mạnh Để Vượt Qua Nghịch Cảnh

2296

HTTLVN.ORG – Chắc hẳn không một ai trong chúng ta muốn gặp phải nghịch cảnh, là những khó khăn, trắc trở, thử thách, điều không suôn sẻ xảy đến trong cuộc sống. Nhưng thực tế không thể phủ nhận là tất cả con người đều phải đối diện với nó. Là Cơ Đốc nhân, điều quan trọng mà chúng ta cần biết không phải là làm sao để thoát khỏi nghịch cảnh, mà là làm sao để đối diện với nó.

Có những nghịch cảnh chỉ nhẹ nhàng lướt qua, nhưng có những nghịch cảnh để lại những tổn thất và nỗi đau nặng nề. Có người không đủ sức vượt qua nghịch cảnh đã buông xuôi, tuyệt vọng. Nhưng là con cái Chúa, chúng ta có một nguồn sức mạnh vô biên sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi nghịch cảnh trong đời.

Nương trên nền tảng Ha-ba-cúc 3:17-19, chúng ta cùng tìm hiểu nguồn sức mạnh đó đến từ đâu và phương cách nào để nhận lãnh được.

Cơ Đốc Nhân Không Miễn Trừ Khỏi Nghịch Cảnh

Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, và sẽ không có trái trên những cây nho; cây ô-li-ve không sanh sản, và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn; bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, và không có bầy bò trong chuồng nữa.” (Ha-ba-cúc 3:17)

Trong các loài cây ăn quả của người Do Thái ngày xưa, thì lương thực chính yếu là các sản phẩm từ cây vả, nho, ô-li-ve và lúa mì. Trái của cây vả dùng để làm bánh, còn lá dùng để chữa bệnh ghẻ chốc. Trái ô-li-ve thì làm dầu ăn, nhiên liệu để thắp đèn. Thân cây ô-li-ve thì được dùng làm nhà, trại… Về thực phẩm thì có thịt từ chiên, bò và các gia súc khác.

Thật là một nghịch cảnh lớn thay khi cây vả không còn nứt lộc, cây nho không còn ra trái, cây ô-li-ve không sinh hoa kết quả, và các bầy gia súc không còn. Điều nầy cũng tượng trưng cho nghịch cảnh mà mỗi chúng ta có thể đối diện, không chỉ là sự thất mùa, làm ăn thất bại và những ảnh hưởng đến tài sản vật chất… nhưng trong ý nghĩa rộng hơn là những tai ương, bệnh tật mà chúng ta gặp phải trong đời sống.

Là con cái Chúa, mỗi chúng ta đặt đức tin trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời toàn năng, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta được miễn trừ khỏi mọi nghịch cảnh trong đời. Một số người quá khích cho rằng, “Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ con dân Ngài không bao giờ bị nhiễm Covid-19”. Kinh Thánh không có chỗ nào nói như vậy. Ngược lại, Chúa Giê-xu còn nói trước với chúng ta rằng: “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33)

Cũng như mọi người khác sống giữa đời, con dân Chúa cũng có thể gặp khổ đau, nghịch cảnh, cũng có thể bị nhiễm hoặc qua đời vì dịch bệnh Covid-19. Nhưng hãy nhớ Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị mọi sự và Ngài vẫn luôn ở bên cạnh những người thuộc về Ngài, “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định” (Rô-ma 8:28).

Cơ Đốc Nhân Có Thể Vui Mừng Khi Đối Diện Với Nghịch Cảnh

“Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.” (Ha-ba-cúc 3:18)

Theo bối cảnh của sách tiên tri Ha-ba-cúc, dân Giu-đa phạm tội thờ hình tượng, lìa bỏ Đức Chúa Trời nên Ngài phó họ vào tay dân Canh-đê trong chiến trận, tức là Ba-by-lôn của vua Nê-bu-cát-nết-sa. Vào khoảng năm 606 TC, quân Ba-by-lôn bắt đầu những cuộc tấn công xâm lược xứ Giu-đa, và đến năm 587/586 TC, họ phá hủy hoàn toàn thành Giê-ru-sa-lem, dẫn tất cả những người khôn ngoan và mạnh sức sang Ba-by-lôn làm phu tù. Ha-ba-cúc là vị tiên tri được Đức Chúa Trời cảm động để viết sách nầy cho dân Giu-đa trước thời gian họ bị dẫn đi lưu đày.

Vì thế, điều mà tiên tri Ha-ba-cúc khẳng định đức tin của mình là: dầu mọi kế sinh nhai không còn, dù mất tất cả thì ông vẫn vui mừng và hớn hở trong Chúa vì Ngài là sự cứu rỗi của ông. Dầu cho dân Canh-đê có đến cướp đi mọi thứ, thì ông vẫn không bất mãn và oán trách Đức Chúa Trời. Ông vẫn vui mừng trong Chúa, vì Chúa chắc chắn sẽ giải cứu ông ra khỏi hoàn cảnh bi thương đó.

“Sự cứu rỗi” trong câu Kinh Thánh nầy mang ý nghĩa là sự giải thoát, sự cứu giúp. Theo Bản Dịch Mới: “Tôi vẫn vui mừng trong Chúa, tôi vẫn hớn hở trong Đức Chúa Trời là Đấng giải cứu tôi”. Đức Chúa Trời là Đấng giải cứu chúng ta trong mọi nan đề của đời sống. Ngài giải cứu chúng ta ra khỏi quyền lực của tội lỗi, ma quỉ, sự chết đời đời cho đến việc giải cứu khỏi nhiều bệnh tật, tai nạn, thất bại. Khi cuộc đời chúng ta có Chúa, Ngài sẽ giải cứu chúng ta ra khỏi mọi nghịch cảnh và nan đề dầu lớn hay nhỏ mà con dân Ngài đang đối diện.

Người ngoài Chúa, họ chỉ vui mừng khi thành công, hanh thông, thuận lợi trong công việc. Nhưng người trong Chúa vẫn có thể vui mừng dầu phải đối diện với nghịch cảnh. Trong cuộc đời mỗi chúng ta có nhiều điều xảy đến không theo mong muốn của mình, nhưng tất cả phải biết rằng Chúa cho phép xảy ra và đều nằm trong chương trình tốt lành của Ngài.

Khi Phao-lô ở trong tù, ông viết thư cho các tín hữu tại thành Phi-líp rằng: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi” (Phi-líp 4:4). Dầu ở trong nghịch cảnh chốn lao tù, khổ sở nhưng vì nhận biết Đức Chúa Trời đang ở cùng, Ngài là sức mạnh của mình, nên Phao-lô vẫn vui mừng trong Chúa.

Chúng ta ngày hôm nay có thể không ở trong nghịch cảnh như Phao-lô ngày xưa, nhưng chắc chắn sẽ phải đối diện với nhiều nghịch cảnh khác trong đời sống như: Bệnh tật, tai nạn, tang chế, thiếu thốn, bị bắt bớ, gặp thất bại trong công việc nhưng nếu chúng ta thật sự có Chúa trong lòng thì sẽ có sự vui mừng ở trong Ngài. Sự vui mừng của Cơ Đốc nhân xuất phát từ bên trong. Vui mừng là dấu hiệu để nhận biết một Cơ Đốc nhân thật. Đây là một đặc tính trong bông trái của Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22). Muốn có bông trái nầy, mỗi chúng ta cần phải để Đức Thánh Linh làm chủ đời sống của mình.

Nguồn Sức Mạnh Giúp Cơ Đốc Nhân Vượt Qua Nghịch Cảnh

“Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi, Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, khiến tôi đi trên các nơi cao của mình.” (Ha-ba-cúc 3:19)

Đức Giê-hô-va chính là nguồn sức mạnh ban cho những ai hết lòng tin cậy Ngài. Vì Chúa là sức mạnh của chúng ta, nên chúng ta không bao giờ bị rơi vào con đường cùng. Trong từng nghịch cảnh, Ngài sẽ thêm sức và mở lối cho chúng ta. Vì thế không có khó khăn nào, nghịch cảnh và đau thương nào có thể quật ngã những người nhờ cậy sức Chúa. Ê-sai 40:29 chép: “Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức.

Hươu, nai tuy thân không to lớn, nhưng chúng có đôi chân rất khỏe và chạy rất nhanh. Khi bị các loài thú dữ rượt đuổi, chúng sẽ phóng chạy thật nhanh để trốn thoát. Đặc biệt, loài thú nầy có khả năng chinh phục được các sườn núi cao và các đỉnh núi hiểm trở. Ha-ba-cúc 3:19 chép: “Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi, Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, khiến tôi đi trên các nơi cao của mình” (c.19). Đây là hình ảnh sống động tiên tri Ha-ba-cúc dùng để minh họa cho một người được Chúa làm chủ đời sống. Ngài sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để vượt qua mọi nghịch cảnh. Chính vì thế, dầu người thuộc về Chúa đối diện với hoàn cảnh như thế nào thì vẫn không bị nản chí, tuyệt vọng vì Chúa là nguồn sức mạnh để giúp chúng ta vượt qua. Không dừng lại ở đó, Chúa còn khiến cho đôi chân chúng ta cứng vững để chinh phục những đỉnh núi cao trên đường đời, đó là những khó khăn lớn mà chúng ta có thể đối diện.

Mỗi Cơ Đốc nhân có đang kinh nghiệm được nguồn sức mạnh từ nơi Chúa hay chưa? Có ai trong vòng chúng ta vẫn đang còn nhờ cậy sức của con người và chính mình để cố gắng vượt qua những nghịch cảnh trong đời sống. Hãy nhớ rằng mọi nỗ lực từ sức của con người sẽ trở nên vô nghĩa nếu như không nhờ sức toàn năng của Chúa. Chúng ta chỉ có thể nói như Phao-lô: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13).

Kết Luận

Trong biển đời mênh mông đầy trắc trở nầy, khi có bão tố nổi lên thì con thuyền của Cơ Đốc nhân cũng phải đồng chịu ảnh hưởng chung với mọi con thuyền khác. Con thuyền của chúng ta vẫn có thể bị chòng chành, giật lùi, nhấp nhô, thậm chí “sóng có thể tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước” (Mác 35:37). Nhưng cơn bão ấy không thể nhấn chìm được con thuyền của chúng ta, vì trên con thuyền của chúng ta có Chúa. Ước mong rằng Lời Chúa sẽ nâng đỡ, khích lệ và thêm lên đức tin cho những ai đang gặp nghịch cảnh trong đời sống. Hãy vững lòng, đừng quá lo lắng, sợ hãi và bất an vì Chúa luôn bên cạnh mỗi chúng ta trong từng phút giây. Chúa hứa với người thuộc về Ngài rằng: “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi” (Ê-sai 41:10).

Lê-vi

Bài trướcXin Dạy Dỗ Con! – 2/4/2022
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Bà MSNC Cao A Tý