Ngày 5/1/2016: Sứ Mệnh Truyền Tin Lành

654

Lu-ca 4:14-21

“Thần của Chúa ngự trên Ta; vì Ngài đã xức dầu cho Ta đặng truyền Tin Lành cho người nghèo” (câu 18).

 


Câu hỏi suy ngẫm: Chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất là gì? Ngài thực hiện điều đó ra sao? Chức vụ hay mục đích sống của chúng ta là gì? Chúng ta đang thực hiện điều này ra sao?

 

Sứ mệnh của Chúa Giê-xu trên đất ngày xưa cũng là sứ mệnh của mỗi chúng ta ngày nay. Chúa Giê-xu tuyên bố nền tảng chức vụ của Ngài được dựa trên các lời tiên tri trong Ê-sai 40:9; 41:27; 52:7; 61:1-2.

 

Truyền Tin Lành cho người nghèo là sứ mệnh tổng quát và đóng vai trò nền tảng cho các chức vụ còn lại. Nói cách khác, các chức vụ còn lại là công tác và kết quả cụ thể phản ánh sứ mệnh truyền Tin Lành cho người nghèo của Chúa Giê-xu. “Người nghèo” là những người nhận thấy sự thiếu thốn và yếu kém của mình, từ đó đi đến thái độ trông cậy và lệ thuộc vào Chúa. Họ là những người đáp ứng lại với Tin Lành cứu rỗi và lời mời gọi của Ngài (I Cô-rinh-tô 1:28-29).

 

Rao cho người bị cầm được tha: “Kẻ bị cầm” trong Cựu Ước chỉ những người bị lưu đày, và hậu quả của sự lưu đày này là do tội lỗi của họ (Thi Thiên 79:11). Vì vậy, sự giải cứu ở đây chỉ sự giải cứu khỏi tội lỗi và những ràng buộc tâm linh (Lu-ca 1:77; Công Vụ 5:31; 10:43). Các dây xích của cải vật chất, tình dục, quyền lực, danh vọng đang trói buộc con người. Họ cần nghe Tin Lành ngay hôm nay.

 

Rao cho người mù được sáng: Chúa Giê-xu không những có thể chữa lành người bị mù theo nghĩa đen (Lu-ca 18:35-43), nhưng Ngài cũng đem lại sự mở mắt thuộc linh cho những người ở trong bóng tối của sự chưa nhận biết Chúa, vì có những người “xem mà không thấy, nghe mà không hiểu” (Lu-ca 8:10). Sứ đồ Phao-lô cho biết những người hư mất là những người đã bị chúa đời này làm mù lòng họ (II Cô-rinh-tô 4:3-4).

 

Rao cho người bị hà hiếp được tự do: Chúa Giê-xu đến để “bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do…” (Ê-sai 58:6).

 

Đồn ra năm lành của Chúa: Năm Hân Hỉ của người Do Thái (Lê-vi Ký 25) được dùng để làm hình bóng cho sự bày tỏ ân sủng cứu rỗi lớn lao của Đức Chúa Trời cho con người. Theo luật của người Do Thái, mỗi năm mươi năm, dân chúng được nhận lại cơ nghiệp của mình, được trở về gia quyến mình, và nô lệ được tự do.

 

Đối với các tôi tớ Chúa và những người dạy dỗ Lời Chúa, chúng ta có rao giảng một Tin Lành đem đến sự tự do khỏi tất cả xiềng xích, hay chúng ta mang thêm cho họ các gánh nặng khác không phải từ Tin Lành của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 23:4)? Đối với các tín hữu, là những người làm các công việc khác nhau trong gia đình, công xưởng, trường học… chúng ta có đang làm công tác của người rao cho người bị cầm được tha, người mù được sáng, người hà hiếp được tự do, và đồn ra năm lành của Chúa không? Công việc hằng ngày của chúng ta có thể khác nhau, nhưng mục đích sống của chúng ta là giống nhau, đó là “truyền Tin Lành cho người nghèo.”

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa mở mắt con để con thấy những “người nghèo” cần nghe Tin Lành, và xin Chúa cho con có sự dạn dĩ để đem Tin Lành của Chúa đến cho họ.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 17.

 

Bài trướcThành Phố Đà Nẵng Hiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tháng 01/2016
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Lần I/ 2016 Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.