Ngày 16/4/2016: Đáp Ứng Tiếng Gọi của Chúa

1044

E-xơ-ra 2:64-70

“Có nhiều trưởng tộc, khi đã đến Đền Thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem, thì dâng những của lễ lạc ý cho nhà Đức Chúa Trời, để xây cất nó lại chỗ cũ” (câu 68).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Những thống kê về số người hồi hương, đầy tớ, và tài sản của họ cho thấy mức sống của họ tại Ba-by-lôn như thế nào? Họ đã đáp ứng tiếng gọi của Chúa cụ thể ra sao? Chúng ta học được gì từ tinh thần dấn thân và dâng hiến của họ?

 

Các câu 64-70 cho biết tổng số những người bằng lòng hồi hương là 42.360 người, cộng với tôi trai tớ gái 7.337 người; và 200 nam nữ ca sĩ theo cùng họ nữa. Về đàn gia súc, họ có 736 con ngựa, 245 con la, 435 con lạc đà, và 6.720 con lừa. Ngoài ra, còn có tài sản vàng bạc rất nhiều, vì chúng ta thấy khi trở về họ đã dâng hiến cho việc xây dựng Đền Thờ rất rời rộng, gồm 61.000 đa-riếc vàng (khoảng 500 kg), 5.000 mi-na bạc (gần 3 tấn), và 100 bộ lễ phục cho các thầy tế lễ. Những con số thống kê trên cho thấy sau mấy mươi năm sinh sống ở xứ người, dân Chúa đã làm ăn và tích lũy tài sản, đến thời điểm này họ trở nên khá giả tại Ba-by-lôn với cuộc sống có thể nói là ổn định. Thế nhưng, khi được Đức Chúa Trời kêu gọi trở về quê hương để xây dựng lại Đền Thờ cho Ngài, họ sẵn sàng từ bỏ tất cả, để cùng với con, cháu, dòng tộc của mình chỗi dậy lên đường trở về Giê-ru-sa-lem, dâng hiến vàng bạc để xây cất Nhà của Chúa. Họ đã quyết định chọn Chúa thay vì chọn sự an toàn cho bản thân và gia đình. Họ đã đáp ứng tiếng gọi của Chúa một cách trọn vẹn, ra khỏi chốn bình yên để dấn thân vào một hành trình không biết ngày mai vì họ tin tuyệt đối nơi sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời và Ngài luôn có một chương trình tốt nhất cho cuộc đời họ. Những người hồi hương này không giữ lại gì cho mình, sự bình an, sự ổn định cuộc sống, sự giàu có… Họ bằng lòng từ bỏ tất cả để bước đi theo tiếng gọi của Chúa. Ngay cả tinh thần hiến dâng cho Chúa cũng đáng nể phục, vì các trưởng tộc dâng không phải một phần mười nhưng dâng không tính toán tùy theo nhu cầu xây dựng Nhà Chúa.

 

Dấn thân bước đi theo tiếng gọi của Chúa và vui lòng dâng hiến rời rộng không tính toán là bài học chúng ta học được từ những người hồi hương. Ngày nay, mỗi chúng ta cần nhìn lại tinh thần phục vụ Chúa của mình, sự dấn thân theo tiếng gọi của Chúa cũng như tấm lòng dâng hiến tiền bạc cho Chúa. Đặc biệt là những nơi đang có nhu cầu xây dựng Nhà Chúa, xin Chúa cho chúng ta hết lòng dâng hiến tài lực, nhân lực thay vì cứ trông chờ vào sự tiếp trợ từ bên ngoài.

 

Chúa đang kêu gọi bạn dấn thân và dâng hiến vào công việc nào? Bạn đáp ứng ra sao?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận thức rằng đời này là cõi tạm để chúng con sẵn lòng đáp ứng tiếng gọi của Chúa, dâng hiến rời rộng cho công việc Chúa để đầu tư cho nhà đời đời trên trời.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 9.

 

Bài trướcNgày 15/4/2016: Thầy Tế Lễ Nhà Vua
Bài tiếp theoBồi Linh & Bầu Cử Ban Điều Hành Phụ Nữ Tỉnh Bình Thuận