Ngày 15/4/2016: Thầy Tế Lễ Nhà Vua

828

E-xơ-ra 2:36-63

“Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Từ câu 36-63 là danh sách những thành phần nào? Việc lập danh sách cụ thể và kiểm chứng gia phổ rõ ràng cho chúng ta thấy điều gì nơi những người bị lưu đày? Ngày nay, chúng ta có điều gì tương tự với những người hồi hương ngày trước?

 

Tiếp theo danh sách những dòng tộc hồi hương là danh sách những thầy tế lễ và người Lê-vi bao gồm cả những người ca hát và các con cháu người giữ cửa Đền Thờ (câu 36-42). Danh sách những người phục dịch, tức người Nê-thi-nim (câu 43-50), họ là con cháu của người Ga-ba-ôn (Giô-suê 9). Tiếp đến là danh sách con cháu của các đầy tớ Vua Sa-lô-môn. Rồi đến danh sách những người chưa tìm được gia phả của mình để chứng minh họ thuộc về dòng dõi Israel thuần chủng. Nếu đó là con cháu các thầy tế lễ thì sẽ không được tiếp tục giữ chức tế lễ nữa, và cũng không được ăn những vật chí thánh cho đến lúc xác minh bằng cách cầu hỏi Đức Chúa Trời (câu 59-63). Việc lập danh sách bằng những thống kê rất chi tiết từng dòng tộc, từng nhóm người phục vụ trong Đền Thờ với những kiểm chứng về gia phả rõ ràng, cho thấy dù trải qua bao nhiêu năm sống lưu đày nhưng dân Chúa vẫn giữ được mình là một dòng dõi được Đức Chúa Trời chọn lựa và biệt riêng ra thành một dòng dõi thánh cho Ngài. Để rồi khi được Chúa cho trở về quê hương, họ xây dựng Đền Thờ và tái lập sự thờ phượng hoàn toàn theo đúng tiêu chuẩn dân thánh của thời kỳ trước khi bị lưu đày, không hề biến chất.

 

Ngày nay, bởi sự chết của Chúa Giê-xu, chúng ta được làm con của Đức Chúa Trời, Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói: “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9). Nếu những người bị lưu đày sống giữa Dân Ngoại, họ vẫn giữ gìn dòng dõi thuần chủng cho đến ngày được Chúa cho hồi hương; thì chúng ta cũng vậy, dù đang sống giữa thế gian nhưng điều quan trọng là phải biết giữ mình luôn luôn là một dòng dõi thánh của Chúa, là chức thầy tế lễ nhà vua. Chúng ta không cần phải chứng minh bằng gia phả nhưng bằng đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và giữ vững đức tin đó cho đến ngày cuối cùng được trở về nơi thiên quốc với Chúa.

Bạn sống thế nào giữa thế gian này để xứng đáng với danh phận “thầy tế lễ nhà vua”?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận biết con là thầy tế lễ nhà vua để biết giữ mình trong Chúa và không sống pha lẫn với thế gian, hầu cho ngày cuối cùng con được Chúa đem về với Ngài trong Nước đời đời nơi thiên quốc.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 8.

Bài trướcThiên Đàng Tốt Đẹp Bội Phần (Chương 7)
Bài tiếp theoNgày 16/4/2016: Đáp Ứng Tiếng Gọi của Chúa