Lời Chào Thăm – 21/9/2023

8203

 

 

Rô-ma 1:1-7

“về Con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua Đa-vít sinh ra, theo thần linh của thánh đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (câu 3-4).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời mở đầu và chào thăm cho biết gì về người viết, người nhận và nội dung của thư Rô-ma? Bài học hôm nay có liên hệ gì với bạn?

Mở đầu thư Rô-ma, trước giả giới thiệu ông là Phao-lô, tức Sau-lơ đã gặp Chúa, được Ngài biến đổi và tin dùng. Danh phận của ông là “tôi tớ Đức Chúa Giê-xu Christ”. “Tôi tớ” là nô lệ, người hoàn toàn vâng phục và lệ thuộc vào chủ nhân (Mác 10:42-45; Ga-la-ti 1:10). “Tôi tớ Chúa” không phải là một chức vụ, nhưng là người Chúa chọn để sử dụng theo mục đích của Ngài, dù người đó là ai. Ngày trước Vua ngoại bang Nê-bu-cát-nết-sa cũng được Chúa gọi là “tôi tớ ta” (Giê-rê-mi 43:10). Chức danh sứ đồ là người Chúa chọn và sai đi. Khác với mười hai sứ đồ là những người được Chúa Giê-xu chọn và dạy dỗ trong ba năm chức vụ của Ngài, ông Phao-lô được chọn làm sứ đồ sau khi Chúa Giê-xu phục sinh. Ông được Đức Thánh Linh ấn chứng là sứ đồ, nhận quyền phép để chữa bệnh, trừ tà ma như mười hai sứ đồ, và được giao nhiệm vụ rao giảng Tin Lành, đặc biệt cho dân ngoại (Công Vụ 9:15-16; 13:2-3; 19:11-12).

Sứ đồ Phao-lô gởi thư này cho tất cả tín hữu tại thành Rô-ma (câu 6-7). Phần lớn tín hữu ở Rô-ma thuộc dân ngoại, ông khẳng định tín đồ người Do Thái hay ngoại bang đều cao quý, đều là những người được chọn làm thánh đồ, làm người yêu dấu của Đức Chúa Trời, hưởng nhận ân sủng, bình an của Chúa và được Chúa gọi để rao giảng Phúc Âm cho mọi dân trên đất.

Nội dung thư Rô-ma, Sứ đồ Phao-lô trình bày về Tin Lành (câu 2-5), tức là những lời hứa của Đức Chúa Trời được các nhà tiên tri ghi lại trong Kinh Thánh, được ứng nghiệm qua Đức Chúa Giê-xu. Đấng Mê-si-a được hoài thai bởi Đức Thánh Linh (Lu-ca 1:3), mang thể xác loài người theo dòng Vua Đa-vít (Ma-thi-ơ 1:6-16). Ngài đã sống một cuộc đời trên đất bày tỏ yêu thương và năng quyền của Đức Chúa Trời. Chính sự sống lại của Chúa Giê-xu từ cõi chết minh chứng Ngài thật là Con Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Thế của nhân loại (câu 4-5; Ê-sai 53:2-12).

Qua lời chào thăm, Sứ đồ Phao-lô đã cho độc giả thời đó và tín đồ của Chúa Giê-xu mọi thế hệ biết về tâm tình của ông đối với Chúa, với Tin Lành và thẩm quyền Chúa đã trao ban cho ông để rao giảng Tin Lành. Dù chúng ta thuộc dân tộc nào, chúng ta cũng được Chúa Giê-xu mời gọi vào trong mối liên hệ mật thiết với Ngài, được tin dùng làm tôi tớ của Ngài để rao giảng Tin Lành của Chúa Giê-xu khắp đất.

Bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu và được Chúa tin dùng như thế nào?

Kính lạy Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế của con, Đấng đã sống lại từ cõi chết. Bởi đức tin, con nhận lấy ơn cứu rỗi của Ngài, được biệt ra thánh và làm con yêu dấu của Ngài. Xin Chúa giúp con sống xứng đáng với tình yêu Ngài ban cho và dùng con để rao giảng tình yêu của Ngài cho những người Chúa đặt để bên con. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 4

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKlei Kkuh Čhưn – 21/9/2023
Bài tiếp theoTimthawj Paulus Dej Siab – 22/9/2023