Klei Tŭ Dưn Mơ̆ng Klei Bi Mtlaih – 16/4/2022

786

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Êsai 53:10-12.

Êlan kliăng: “Leh mngăt Gơ̆ tŭ klei knap mñai, Gơ̆ srăng ƀuh boh tŭ dưn mơ̆ng klei knap anăn leh anăn srăng mơak. Hŏng klei Gơ̆ thâo mĭn Dĭng Buăl Kpă ênô Kâo srăng brei arăng yap kpă ênô lu mnuih; leh anăn Gơ̆ srăng klam klei wê diñu.” (Y-Êsai 53:11).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ngă klei tŭ Khua pô hưn êlâo Y-Êsai lač, leh Khua Yang Yêsu tŭ klei djiê kyua anak mnuih? Si ai tiê Aê Diê Ama leh anăn Aê Diê Anak hŏng klei tŭ anei? Si ai tiê drei mâo leh dưi hdĭp hlăm klei Khua Yang bi mtlaih? Ya klei drei ƀuăn rơ̆ng hŏng Khua Yang?

Khua pô hưn êlâo Y-Êsai brei thâo mơ̆ng klei Pô Bi Mtlaih djiê, sa djuê ana doh dưi kkiêng, anăn jing djuê ana dưi bi mtlaih”, msĕ si Khua ƀĭng kna Y-Pôl lač leh hlăm Rôm 5:19b, “…msĕ snăn mơh kyua sa čô mnuih gưt asăp lu mnuih srăng mâo klei yap kpă.” Kyâo bi klah amâo djŏ jing klei dlưh rai amâodah mjưh mdei bruă Khua Yang Yêsu ngă ôh, ƀiădah jing klei Ñu tŭ dưi yuôm bhăn kyua sa wưng dưi jih lă lar dưi pŏk phai, êlan klei bi mtlaih dưi pŏk kơ anak mnuih, “hŏng êlan mrâo leh anăn hdĭp Ñu pŏk leh kơ drei găn čhiăm păng, čiăng lač hŏng êlan asei mlei Ñu pô” (Hêbrơ 10:20). Khua Yang Yêsu ăt mơak kyua hŏng Aê Diê Ama, Ñu “… bi guh kơang Ih leh ti lăn ala hŏng klei kâo ngă bi jih leh bruă Ih brei kâo ngă” (Y-Yôhan 17:4). Hŏng anak mnuih Khua Yang Yêsu mơak kyua mơ̆ng klei djiê hrô kơ klei soh, Ñu ba klei kpă ênô kơ hlei pô nao kơ Ñu. Leh bi leh bruă bi mtlaih, Khua Yang Yêsu dưi kơrŭ wĭt klei myang, Ñu jing Aê Diê mrô dua bŏ hŏng klei myang, “Kyuanăn Aê Diê mpŭ kơ Ñu ti dlông snăk, leh anăn brei kơ Ñu anăn ti dlông hĭn kơ jih jang anăn” (Philip 2:9).

Tơdah bi mĭn kơ bruă Aê Diê Ama “mơak ƀiădah bi ruă êka” Aê Diê Anak, leh anăn Aê Diê Anak mơak tŭ ư kơ hdră bi mtlaih leh anăn Ñu “mơak” kơ klei tŭ klei bi mtlaih, drei bi mni lač jăk kơ Aê Diê kyua klei Ñu pap brei kơ drei prŏng snăk. Ñu amâo djŏ knŏng jing pô bi mtlaih drei ôh ƀiădah lŏ thâo săng leh anăn pap brei kơ klei êdu awăt drei čiăng wah lač brei kơ drei. Brei drei thâo hdơr knga kơ Khua Yang kyua drei dưi jing djuê ana phung dưi bi tui. Brei drei hdĭp năng hŏng bruă jing anak Aê Diê, bi guh kơang Anăn Ñu ti krah lăn ala. Năng ai hlăm hruê mlan êgao drei dôk hlăm klei êdu awăt, amâo tŭ jing leh anăn toh hroh hlăm klei soh, ƀiădah brei drei hdơr Khua Yang ăt dôk wah lač brei kơ drei, Ñu ênguôt snăk tơdah ƀuh drei amâo đăo kơ ñu, hdĭp hlăm klei soh jhat.

Tơdah bi mĭn kơ klei khăp Khua Yang hlăm yan Knăm Bi Hdơr Klei Khua Yang djiê, drei thâo pô ăt adôk mâo klei găl dưi kmhal klei soh, Khua Yang Yêsu srăng pap brei leh anăn bi mrâo klei hdĭp grăp čô drei.

Drei hdơr nanao mơ̆ kơ Khua Yang kyua drei dưi jing djuê ana phung dưi bi tui? Mâo mơ̆ ya klei hlăm klei hdĭp drei dôk bi ênguôt Khua Yang?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni lač jăk kơ Ih kyua djiê hrô kơ klei soh kâo, bi mni kơ Ih kyua Ih ăt pap brei kơ klei êdu awăt kâo. Akâo kơ Khua Yang đru kâo thâo hdĭp bi mơak kơ Aê Diê leh anăn bi guh kơang Anăn Ih ti krah lăn ala.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Yôp 22

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNqi Zog Ntawm Kev Theej Txhoj – 16/4/2022
Bài tiếp theoKết Quả Của Sự Cứu Chuộc – 16/4/2022