Huấn Luyện Truyền Giáo tại TP. HCM

617

HTTLVN.ORG – Ban Đại diện Tin Lành TP. HCM kết hợp với Ủy ban Truyền giáo Tổng Liên Hội tổ chức chương trình huấn luyện truyền giáo cho quí đầy tớ Chúa, Chấp sự và nhân sự truyền giáo tại các Hội Thánh thuộc khu vực TP. HCM.

Chương trình diễn ra vào ngày 18/10/2019 tại nhà thờ Tin Lành Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP. HCM. Diễn giả của kỳ huấn luyện này là MSNC Nguyễn Xuân Vịnh và MSNC Trương Huỳnh Việt Linh, Phụ tá Ủy viên Truyền giáo Tổng Liên Hội.

Buổi sáng, MSNC Nguyễn Xuân Vịnh khích lệ, nhắc nhở tôi con của Chúa về công tác cá nhân chứng đạo và truyền giảng tại Hội Thánh địa phương.

Bên cạnh đó, diễn giả cũng dành thì giờ để quý đầy tớ Chúa, Chấp sự và nhân sự truyền giáo có những ý kiến thảo luận, đóng góp cho việc cá nhân chứng đạo cũng như tổ chức truyền giảng tại các Hội Thánh địa phương.

Buổi chiều MSNC Trương Huỳnh Việt Linh hướng dẫn công tác chăm sóc cho tân tín hữu.

Tôi con Chúa góp phần thảo luận

Qua chương trình huấn luyện, quí đầy tớ Chúa, Chấp sự và nhân sự truyền giảng các Hội Thánh được thêm sự khích lệ, nóng cháy để góp phần trong việc rao giảng Tin Lành.

TTV. Phước Lành