“Hỡi Người Làm Chồng, Hãy Yêu Vợ Mình”

1050

Phần Kinh Thánh Ê-phê-sô 5:25-33 đưa ra những chỉ dẫn quan trọng cho người chồng trong mối liên hệ hôn nhân. Câu 25 chính là một mạng lệnh căn bản trong những chỉ dẫn đó, “Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình”. Nếu bạn chưa biết thì tôi xin nói thêm rằng chữ “yêu” ở đây trong nguyên ngữ tiếng Hy Lạp là agape. Các ông chồng phải yêu vợ với tình yêu của Chúa – vị tha, hy sinh, và vô điều kiện. Để yêu vợ đòi hỏi người chồng phải thực sự mong muốn những gì tốt nhất cho vợ mình, và anh ta phải làm cho điều tốt nhất đó, cho dù phải hy sinh chính bản thân mình đi nữa.

Tiêu chuẩn mà người chồng yêu vợ được tuyên bố rõ ràng là hãy yêu “như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh” và đây thực sự là một tiêu chuẩn rất cao. Tình yêu của Đấng Christ đã đưa Ngài đến thập giá; thì tình yêu của người chồng dành cho vợ cũng tương tự như vậy, tức là cho đi chính mình, ngay cả khi kết quả cuối cùng không phải lúc nào cũng cần đến sự đổ máu. Đó là bản chất của tình yêu đích thực là sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu. Và đó là bản chất của hôn nhân mà Chúa muốn các ông chồng hy sinh cho vợ.

Mục đích của những người chồng yêu vợ cũng được đề cập. Mục đích của Đấng Christ đối với Hội Thánh (“Cô dâu” của Ngài) là “để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch, đặng tỏ ra Hội Thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài”  (Ê-phê-sô 5:26-27). Các ông chồng không thể thánh hóa vợ mình giống như Đấng Christ thánh hóa Hội Thánh, nhưng họ có thể đặt mục tiêu thuộc linh cho vợ để có thể trở nên những gì Đấng Christ muốn. Sau đó, bằng tình yêu, các ông chồng có thể hành động để giúp vợ đạt được mục tiêu trở nên giống Chúa Giê-xu. Những người chồng yêu vợ hãy nhớ rằng vợ họ “sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống” (1 Phi-e-rơ 3:7).

Kinh Thánh cũng cung cấp cho các ông chồng một cách thiết thực để đánh giá tính xác thực của tình yêu họ dành cho vợ: so sánh xem họ có quan tâm đến nhu cầu của vợ theo cách họ chăm sóc cho bản thân mình không? “Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội Thánh,” (Ê-phê-sô 5:28-29). Nguyên tắc cơ bản của “một thịt” được sử dụng ở đây. Trong hôn nhân không có chỗ cho sự ích kỷ. Và, ngạc nhiên thay, khi một người chồng đáp ứng nhu cầu của vợ, anh sẽ thấy rằng chính mình gặt hái được những lợi ích. Cũng lưu ý rằng, tiêu chuẩn về tình yêu người chồng dành cho vợ trở lại với tình yêu của Đấng Christ dành cho Hội Thánh.

Phần còn lại của đoạn văn trong Ê-phê-sô đoạn 5 đề cập đến nguyên tắc lìa – phân tách (câu 31) và nhấn mạnh một lần nữa sự nối kết giữa mối quan hệ hôn nhân và mối quan hệ của Đấng Christ với Hội Thánh của Ngài (câu 32).

Thường khi đọc Ê-phê-sô đoạn 5, các ông chồng chỉ thích bám lấy câu 22: “Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa.” Các ông chồng đôi khi tự lấy câu này để đảm bảo vợ phải phục tùng thẩm quyền của mình. Tuy nhiên, câu 22 không được viết cho các ông chồng. Câu này là đặc biệt dành cho các bà vợ. Chúa không dạy các ông chồng hãy buộc vợ phải phục tùng mình. Thay vào đó, người chồng được dạy là phải yêu vợ (câu 25). Câu 25 đến 32 dành cho các ông chồng, và đó là điều họ nên tập trung vào.

Trách nhiệm của chồng là gì? là Yêu vợ một cách không ích kỷ, không dè dặt, và vô điều kiện. Hãy yêu vợ như Chúa yêu Hội Thánh cho đến cuối cùng (xem Giăng 13:1). Hãy yêu vợ, tìm kiếm điều tốt nhất của vợ, hy sinh vì lợi ích của vợ, hết lòng vì vợ, và khi đã làm hết tất cả những điều đó, hãy yêu vợ nhiều hơn nữa.

Hồng Nhung dịch
(Nguồn: GotQuestion)