Đức Chúa Trời Phạt Kẻ Ác – 6/5/2018

1457

 

Gióp 20:20-29

20 Bởi vì nó không biết an tịnh trong mình,
Nó sẽ chẳng được bảo thủ gì về các điều mình ưa thích hơn hết.
21 Chẳng chi thoát khỏi sự mê ăn của nó;
Cho nên sự may mắn nó chẳng bền lâu.
22 Đương khi dư dật, nó sẽ bị cùng túng;
Các người khốn khổ sẽ tra tay vào mình nó.
23 Đức Chúa Trời sẽ sai thạnh nộ Ngài hãm mình nó,
Đặng làm cho lòng nó đầy dẫy, Ngài sẽ giáng cơn giận Ngài trên mình nó, chánh trong lúc nó ăn bữa.
24 Nó sẽ trốn lánh khỏi khí giới sắt,
Còn cây cung đồng sẽ xoi lủng nó.
25 Nó nhổ tên ra khỏi thân nó,
Mũi gươm bóng ngời rút ra khỏi gan nó;
Các sự kinh khiếp hãm áp nó.
26 Cả sự tối tăm đã dành làm bửu vật cho nó;
Lửa người ta không thổi sẽ thiêu đốt nó,
Và kẻ còn sót lại trong trại nó sẽ bị tiêu diệt đi.
27 Các từng trời sẽ bày tỏ gian ác nó ra,
Và đất sẽ dấy lên nghịch cùng nó.
28 Hoa lợi của nhà nó sẽ bị đem đi mất,
Tài sản nó sẽ bị trôi đi trong ngày thạnh nộ của Chúa.
29 Đó là phần mà Đức Chúa Trời dành cho kẻ hung ác,
Và ấy là cơ nghiệp mà Ngài định cho nó.

Câu gốc: “Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt” (II Cô-rinh-tô 5:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Xô-pha luận về hậu quả kẻ ác phải gánh chịu ra sao? Ông nói những điều này cùng ông Gióp với mục đích gì? Qua bài học này, bạn thấy mình cần thay đổi quan điểm nào?

Trong phân đoạn Kinh Thánh này, ông Xô-pha khẳng định với ông Gióp rằng Đức Chúa Trời luôn phạt kẻ làm ác. Những người tham lam, ức hiếp người nghèo để tích lũy của cải sẽ không bền lâu được. Đức Chúa Trời sẽ giáng thịnh nộ trên kẻ ác. Kẻ ác cũng sẽ không chạy khỏi sự chết trong những tai họa: Dù có tránh khỏi gươm giáo thì cung đồng cũng sẽ xuyên thủng nó, mũi gươm sẽ đâm vào gan nó, lửa sẽ thiêu kẻ ác cùng của cải của nó (câu 23-26). Những việc gian ác họ làm trong bóng tối sẽ phơi bày ra ánh sáng, các tầng trời phơi bày tội ác họ đã phạm, đất nổi lên chống lại họ. Những tai họa được kể trên là hậu quả, là “phần mà Đức Chúa Trời dành cho kẻ hung ác, và ấy là cơ nghiệp mà Ngài định cho nó” (câu 27-29).

Những lời ông Sô-pha luận về kẻ ác khá gay gắt, dường như có ý nói rằng ông Gióp cũng sẽ không tránh khỏi hình phạt nếu không ăn năn. Chúng ta cần học theo gương Chúa Giê-xu khi đối diện với tội nhân. Phúc Âm Giăng 8:1-11 kể về câu chuyện người đàn bà tà dâm. Các nhà lãnh đạo Do Thái muốn ép Chúa ném đá người đàn bà ấy. Nhưng Chúa Giê-xu phán với bà: “Ta cũng không định tội ngươi; hãy đi, đừng phạm tội nữa” (câu 11). Câu chuyện nhắc chúng ta rằng đừng thay Chúa kết án người khác. Ông Xô-pha và các bạn đã kết án ông Gióp một cách sai lầm vì thiếu hiểu biết. Chúa đã cho người đàn bà tà dâm cơ hội làm lại cuộc đời, Ngài cũng đang dành cho những người gian ác cơ hội để ăn năn. Nhiều kẻ ác đang bị hình phạt trong đời này, nhưng cũng có những người chưa lãnh hậu quả họ đã làm. Chúa đã tha tên cướp cùng bị đóng đinh trên thập tự cạnh Chúa, thì Ngài cũng tha thứ những tội nhân ăn năn, quay về với Chúa bất cứ khi nào. Chúa đã phán với người đàn bà phạm tội tà dâm rằng: “Hãy đi, đừng phạm tội nữa.” Chúa nhân từ, nhưng Ngài không chấp nhận tội lỗi. Nếu kẻ ác không ăn năn, chắc chắn họ phải bị hình phạt. Dù kẻ ác chưa bị hình phạt trong đời này, thì sẽ phải bị hình phạt đời đời. Trong ngày phán xét cuối cùng ấy, Chúa sẽ xử đoán tùy theo công việc mỗi người làm. Mọi tội nhân cần phải ăn năn khi còn cơ hội.

Thay vì kết án người khác, bạn có ăn năn và xin Chúa tha thứ những tội lỗi của mình chưa?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài là Đấng yêu thương và cứu chuộc con. Xin cho con biết ăn năn những vi phạm của mình. Con cầu xin Chúa Thánh Linh cho con có tình yêu thương và sự khôn ngoan từ Ngài để giúp đỡ anh chị em con ăn năn tội và trở về với Ngài nữa.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 6.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org