Đức Chúa Trời Của Đa-ni-ên – 12/4/2022

3131

 

 

Đa-ni-ên 6:21-28

“Ta ban chiếu chỉ rằng, trong khắp miền nước ta, người ta phải run rẩy kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên; vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và còn đời đời. Nước Ngài không bao giờ bị hủy diệt, và quyền Ngài sẽ còn đến cuối cùng” (câu 26).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-ri-út xưng nhận Đức Chúa Trời và nói về những đặc tính của Ngài như thế nào? Nhờ đâu vua có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời như vậy? Chúng ta học được gì về tinh thần giới thiệu Chúa cho những người có địa vị và giàu có hơn mình?

Sau khi chứng kiến tận mắt ông Đa-ni-ên được bảo vệ cách kỳ diệu trong hang sư tử, Vua Đa-ri-út đã ra một chiếu chỉ. Trong chiếu chỉ ấy, vua nói về đặc tính “hằng sống”, “đời đời” của Đức Chúa Trời, của vương quốc và quyền cai trị của Ngài (câu 26). Vua nói Chúa là Đấng “cứu rỗi và giải thoát”, Đấng “làm những dấu lạ sự lạ” (câu 27). Những điều vua Đa-ri-út biết về Chúa là hoàn toàn đúng đắn, là những điều chúng ta thường chỉ nghe từ môi miệng người tin Chúa mà thôi. Điều thú vị là trong chiếu chỉ, vua cũng dùng chính những điều đúng đắn đó làm lý do để ra lệnh cho dân chúng khắp vương quốc phải tôn kính Đức Chúa Trời (câu 26).

Có phải bây giờ Vua Đa-ri-út mới được biết về Đức Chúa Trời không? Không phải! Trước khi ông Đa-ni-ên bị quăng vào hang sư tử, vua đã nói: “Đức Chúa Trời ngươi là Đấng ngươi hằng hầu việc, sẽ giải cứu ngươi” (câu 16). Sáng hôm sau, vua đến cửa hang và nói: “Hỡi Đa-ni-ên, tôi tớ của Đức Chúa Trời hằng sống! Đức Chúa Trời ngươi mà ngươi hằng hầu việc, có thể giải cứu ngươi khỏi sư tử được chăng?” (câu 20). Chắc chắn ông Đa-ni-ên đã bền bỉ và khéo léo trình bày về Chúa cho vị vua này nên vua đã hiểu rất đúng về Chúa, dù vua chỉ nói “Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên” (câu 26) chứ chưa phải là Đức Chúa Trời của cá nhân ông. Tuy nhiên, trách nhiệm của chứng nhân là giới thiệu về Chúa cho người khác, còn việc “Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên” có trở thành “Đức Chúa Trời của Vua Đa-ni-rút” hay không, tùy thuộc vào đáp ứng cá nhân của vua chứ không phải là trách nhiệm của ông Đa-ni-ên.

Ông Đa-ni-ên đã làm đúng và làm tốt trách nhiệm của mình là trung tín làm chứng về Đức Chúa Trời cho vua, là người có quyền thế và sang trọng hơn mình. Nhiều khi chúng ta vẫn còn ngại chưa dám nói về Chúa cho những người có địa vị cao hoặc giàu có hơn mình. Noi gương ông Đa-ni-ên, xin Chúa cho chúng ta dạn dĩ làm chứng về Chúa cho tất cả những người Chúa đặt để quanh ta vì chính họ cũng cần Chúa như chúng ta. Hãy cầu nguyện để Đức Chúa Trời của chúng ta cũng sớm trở thành Đức Chúa Trời của mọi người.

Bạn có thấy khó bày tỏ về Chúa cho những người thành công hơn, có chức vụ cao hơn bạn không? Gương của ông Đa-ni-ên thúc giục bạn điều gì?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì ông Đa-ni-ên đã nêu gương trong nếp sống và nói về Chúa cho những người có địa vị và thành đạt hơn ông. Xin Chúa giúp con cũng sẵn sàng bày tỏ sự thực hữu của Chúa cho tất cả những người Chúa đặt để quanh con, vì chính họ cũng đang cần Chúa.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 16:1-17:16

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcAê Diê Y-Đaniel – 12/4/2022
Bài tiếp theoThơ: RA ĐỒNG