Càng Biết Chúa Hơn: Bài 3

784

Thứ sáu, ngày 15 tháng 2

 

Đọc & suy gẫm:

Xuất Ê-díp-tô Ký 3:13-15

 

Tên Riêng:

     * CHÚA GIÊ-HÔ-VA là Tên riêng duy nhất của Đức Chúa Trời (câu 15)

     * câu 14 nêu rõ ý nghĩa: TA LÀ, (không phải “Ta đã là” hay “Ta sẽ là”). Ngài là ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU đời đời.

 

Quá khứ và tương lai đều là hiện tại với Ngài. Kinh Thánh tiếng Anh thường viết  hoa: CHÚA. Bản Hy bá lai ghi 4 phụ âm YHWH. Thật ra không ai biết phát âm đúng chữ này. Với người Do thái xưa, đây là Danh thánh họ không dám nói đến!

 

Cách phát âm gần nhất theo tiếng Hy bá là GIA-VÊ. Bản tiếng Anh thường dịch: ĐỨC GIÊ-HÔ-VA. Kinh Thánh bày tỏ Ngài đời đời năng động. Nếu CHÚA không tự tỏ ra thì không ai biết Ngài được. Chính CHÚA thiết lập mối tương giao cá nhân với con người.   

 

Áp dụng:

     – Phục 6:4, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Điều đó có nghĩa gì đối với bạn?

     – Ma-la-chi 3 :16-17, hãy tái xác nhận đức tin của bạn qua mối liên hệ với CHÚA HẰNG HỮU.

     – Hãy ghi cách bạn tôn cao Danh CHÚA. Hãy xem lại ngôn từ mình để không phạm thượng như ngày nay trong các câu tán thán hay rủa sả.

 

Cầu nguyện:

Xin CHÚA cho bạn biết ĐẤNG HẰNG HỮU và tôn kính Danh Ngài.

 

 

Suy gẫm: 

—————————————————-——————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————-————————————————

———————————————————————-————————————————————————————————–

——————–———————————————————————————————————————-——————————

 

 

 

Bài hát:  Ngài là Vua (TC. 535)


Ngài là Vua, Chúa muôn loài.
Ngài đã sống đắc thắng cõi chết, Chúa rất quyền oai.
Mọi đầu gối sẽ quỳ, mọi môi lưỡi xưng nhận:
Chính Giê-xu Christ Chúa ta.

 

Bài trướcBài thứ 45: Hy Vọng
Bài tiếp theoBài thứ 46: Chúa Biết Rõ