Bi Wĭt Klei Jăk Aê Diê Brei – 31/12/2022

1011

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mmuñ Hđăp 116

Êlan kliăng: “Ya dŏ kâo srăng bi wĭt kơ Yêhôwa, kyua jih klei jăk Ñu ngă leh kơ kâo?” (Klei Mmuñ Hđăp 116:12)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei jăk Aê Diê brei leh kơ pô hră anei hlăm êlan 1-11? Mơ̆ng êlan 13-19, ya klei klă klơ̆ng pô čih hră srăng ngă čiăng bi wĭt klei jăk Aê Diê? Ya ngă iêô wah lač kơ Anăn Aê Diê jing sa hdră bi wĭt klei jăk Ñu ngă leh? Ya klei drei bi mni kơ Aê Diê hlăm thŭn êgao?

Pô čih hră Klei Mmuñ Hđăp 116 mrâo găn sa wưng bŏ hŏng dleh dlan, arăng mplư, boh nik arưp truh kơ klei hdĭp ñu (êlan 3, 8, 10, 11). Hlăk anăn, ñu bŏ hŏng ênguôt hnĭng, rŭng răng leh anăn čŏk hia (êlan 8, 10, 11). Hlăm klei hdĭp rŭng răng, ñu thâo leh Aê Diê wĭt lač klei ñu akâo (êlan 1, 2, 6), amâo djŏ msĕ si Pô ti dlông brei klei pap kơ phung nah gŭ ôh, wăt tơdah Aê Diê dưi ngă snăn, ƀiădah msĕ si Ama khăp hơiêng kkui asei mlei čiăng hmư̆ klei anak điêt dhiêt kwưh akâo (êlan 2). Kyua thâo klei bi mtlaih mơ̆ng Pô khăp snăk kơ pô, pô čih hră anei ur lač: “Ya dŏ kâo srăng bi wĭt kơ Yêhôwa, kyua jih klei jăk Ñu ngă leh kơ kâo?” (êlan 12). Hlăm klei hdĭp, sĭt drei rŭng răng, dleh dlan, mâo sa ƀĕ kngan păn kngan drei leh anăn ktŭng drei, klă sĭt drei amâo srăng wơr ôh klei jăk anăn. Msĕ snăn mơh, brei drei thâo săng ya bruă drei ngă dưn mơh ăt kăn dưi bi wĭt djăp mơh klei pap Aê Diê ngă leh kơ drei.

Khădah snăn, amâo djŏ ôh kyua klei jăk anăn prŏng đei leh anăn amâo dưi tla kluôm ênŭm ôh anăn drei amâo ngă ya mta bruă ôh. Pô čih hră Klei Mmuñ Hđăp 116 lač tlâo mta klei ñu srăng ngă čiăng bi wĭt klei jăk bi mtlaih ñu thâo leh. Tal sa, iêô wah lač kơ Anăn Aê Diê jing klei hdĭp (êlan 2, 13, 17). Bi wĭt hŏng klei lŏ dơ̆ng “wah lač” hmư̆ amâo đei mưng ôh hŏng phung drei, ƀiădah anăn jing klei Aê Diê khăp snăk (Klei Mmuñ Hđăp 50:15; 91:15; Y‑Êsai 43:22,…). “Wah lač” kơ Aê Diê bi êdah ai tiê đăo knang leh anăn klei bi mguôp sĭt suôr plah wah phung dưi dưn klei jăk hŏng Pô brei klei jăk. Tal dua, “myơr mnơ̆ng myơr bi mni” (êlan 17a), jing myơr mnơ̆ng myơr bi mni kơ Aê Diê. Myơr klei bi mni kơ Aê Diê leh anăn hdĭp hŏng ai tiê thâo hdơr knga kơ Ñu ăt jing bruă bi wĭt klei jăk kơ Aê Diê leh anăn Ñu khăp snăk (Klei Mmuñ Hđăp 100:4; Êphêsô 5:20; Philip 4:6; Kôlôs 4:2). Leh anăn tal tlâo, “bi sĭt klei kâo ƀuăn” (êlan 14, 18). Bi sĭt klei ƀuăn hŏng Aê Diê, ngă ya klei drei ƀuăn leh hŏng Aê Diê jing klei bi êdah klei mpŭ leh anăn klei čang hmăng bi mơak kơ Pô ngă leh klei jăk kơ drei (Klei Mmuñ Hđăp 50:14; 66:13).

Thŭn 2022 êgao, wăt tơdah mâo lu klei dleh dlan ƀiădah klă sĭt grăp čô drei ăt thâo lu klei jăk Aê Diê ngă leh kơ drei, gŏ sang leh anăn phung drei khăp hơiêng. Brei pioh hruê mmông lŏ yap klei jăk anăn leh anăn tui hriăm klei bi hmô mơ̆ng pô čih Klei Mmuñ Hđăp 116, bi mĭn ya drei srăng ngă čiăng wĭt klei jăk Aê Diê brei.

Ya klei drei mĭn leh anăn ngă hlăm hruê knhal jih thŭn 2022?

Wah lač: Ơ Aê Diê, kâo bi mni lač jăk kơ Ih kyua mâo lu snăk klei jăk Ih brei kơ kâo hlăm thŭn êgao. Akâo kơ Ih đru kâo sĭt suôr bi mguôp hŏng Ih, hdĭp thâo hdơr knga kơ Ih leh anăn ngă ya klei kâo ƀuăn leh hŏng Ih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Yêrêmi 50:17-32

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcPauj Tus Tswv Txiaj Ntsig – 31/12/2022
Bài tiếp theoBáo Đáp Ơn Chúa – 31/12/2022