Bài thứ 45: Giê-xu

1008

 

 

Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.

Ma-thi-ơ 1:21

 

 

    Chúa Giê-xu từng là một người trên mặt đất này. Ngài có tên riêng nữa. Mẹ Ngài, các môn đệ và tất cả các bạn đều gọi Ngài bằng tên Giê-xu.  Nhưng có thể là họ không nghĩ về ý nghĩa của cái tên đó cho lắm: "..vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội."

 

    Nhiều người nghĩ về cái chết của Chúa trên thập giá và cuộc phục sinh của Ngài, nhưng có mấy ai nhận ra rằng Chúa Giê-xu là một Đấng đang sống ở trên trời và nghĩ đến chúng ta mỗi ngày. Chúa muốn chúng ta kính yêu và tôn thờ Ngài.

 

    Lần đầu tiên khi chúng ta cầu xin Chúa Giê-xu cứu chúng ta khỏi tội, chúng ta biết rất ít không hiểu việc ấy xảy ra làm sao. Chúa hằng sống thể hiện chính Ngài cho chúng ta, và qua quyền năng của tình yêu Chúa, ước muốn phạm tội của chúng ta được cất đi.  Thoạt tiên chúng ta phải đến với Chúa Giê-xu xưng nhận hết mọi tội trong tâm hồn mình. Chúng ta phải biết Chúa là Đấng Giải Cứu đầy quyền năng riêng cho mình, trong Đấng đó sự thánh khiết của Đức Chúa Trời ngự trị. Thế rồi Chúa với ta tương giao trong cái gọi lả tình yêu hỗ tương, do Thánh Linh hành động trong tâm hồn chúng ta, tình yêu của Chúa sẽ xua đuổi và chiến thắng mọi tội lỗi.

 

 

 

 

Bài trướcNhu Cầu Thuộc Linh Và Truyền Giáo Của Hội Thánh Chúa Tại Việt Nam
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Quí I Các Hội Thánh Tỉnh Bạc Liêu – Cà Mau.