Bài thứ 42: Chờ Đợi Chúa

851

 

Khi Đa-ni-ên nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình (những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Giê-ru-sa-lem). Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quì gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước.

Đa-ni-ên 6:10

 

 

    Nhiều người tin Chúa đã lâu, nhưng ít khi nhận ra rằng mục tiêu chính của việc trở thành tín đồ Chúa Giê-xu chính là để cho những người ấy có dịp tương giao mỗi ngày với Chúa Cha ở trên trời.

 

    Đối với người tin Chúa thì không thể thiếu việc dành thời gian đọc Lời Chúa và cầu nguyện. Vì mỗi ngày ta cần sự có mặt của Chúa, và tình yêu của Chúa cần phải thể hiện.

 

    Lúc ta trở lại tin Chúa thì việc nhận sự tha thứ tội hay đầu phục Chúa cũng ít thời gian quá. Vì mới chỉ là bước đầu. Chúng ta phải hiểu rằng chúng ta tự mình không có năng lực để duy trì đời sống tâm linh. Mỗi ngày chúng ta ân ân sủng mới từ thiên đàng qua cuộc hạnh ngộ với Chúa Giê-xu. Việc này không thể đạt đến bằng một lời cầu nguyện vội vã hay là đọc qua loa vài câu trong Kinh Thánh. Chúng ta phải dành thời gian đến gặp Chúa, để cảm thấy cái yếu đuối, và nhu cầu của mình, và chờ đợi Chúa qua Thánh Linh để làm cho tươi mới mối tương giao của ta với Chúa. Cho đến lúc ấy ta mới mong được sức mạnh của Chúa ở với mình suốt cả ngày được.

 

    Vì thế, suy niệm lời Chúa có mục đích giúp các tín hữu thấy được nhu cầu tuyệt diệu của việc bỏ thời gian với Chúa. Không có điều này, niềm vui và quyền năng cuả Thánh Linh Đức Chúa Trời không thể kinh nghiệm, ngay giây phút này.

 

 

 

Bài trướcBài thứ 41: Sống Trong Tình yêu
Bài tiếp theoBài thứ 43: Mỗi Ngày