Bài thứ 43: Mỗi Ngày

745

 

Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn.

 2 Cô-rinh-tô 4:16.

 

 

   Tất cả tín hữu, trẻ cũng như già, phải học biết nhu cầu tương giao với Chúa Giê-xu mỗi ngày là điều cốt yếu. Bài học này không mấy khi dạy lúc ta mới tin Chúa. Ân sủng mà chúng ta nhận được về sự tha thứ tội và niềm vui trong Thánh Linh chỉ có thể bảo trì được bằng cách làm mới lại mối tương giao với chính Chúa Giê-xu mỗi ngày.

 

    Nhiều người tin Chúa lui bước vì bài học này chưa thấu suốt. Một số người không thể nào chống lại sự cám dỗ hay bản chất cũ. Dù những người ấy cố gắng hết sức chống trả tội lỗi và phục vụ Đức Chúa Trời , nhưng họ không có năng lực. Họ không bao giờ thực sự nắm được điều bí mật là Chúa Giê-xu sẽ tiếp tục công việc trong người tin Ngài mỗi ngày từ trên trời. Nhưng có một điều kiện: Thời gian ở riêng với Chúa Giê-xu mỗi ngày là điều kiện cần và đủ để tăng trưởng và có năng lực.

 

     Hãy đọc Ma-thi-ơ 11:25-30.  Hãy nghe lời của Chúa: “Hãy đến đây với Ta…. Ta sẽ cho con được an nghỉ. Để Ta dạy con…con sẽ tìm được an nghỉ cho tâm hồn con.” Hãy để Chúa dạy bạn về đức êm dịu và hạ mình của Ngài. Hãy cúi xuống trước Ngài; hãy nói với Chúa rằng bạn cần đến Ngài và tình yêu của Ngài; Ngài sẽ để tình yêu của Ngài an nghỉ trên bạn. Điều này không phải chỉ áp dụng cho tín hữu trẻ trung thôi đâu, nhưng áp dụng cho tất cả những ai yêu Chúa.

 

Bài trướcBài thứ 42: Chờ Đợi Chúa
Bài tiếp theoBài thứ 44: Tương Giao Với Chúa