Bài thứ 320: Không Xứng Đáng

589

Đọc Sáng Thế ký 32:3-12

Câu căn bản: Con thật không xứng đáng với tình thương và đức thành tín mà Ngài đã dành cho con.  Câu 10a

 

 

Suy niệm: Khác với mọi người thường nghĩ rằng mình cao vọng lắm, Gia-cốp nhận biết mình đã bị tội ác tàn hại.Gia-cốp nghĩ rằng ông ta không xứng đáng đối với với ơn lành của Chúa. Gia-cốp từng lừa dối anh mình là Ê-sau để chiếm quyền trưởng nam, và người anh rất căm thù.  Bây giờ, sau nhiều năm, Gia-cốp sắp phải giáp mặt Ê-sau lần nữa.

Gia-cốp tự nhận mình không xứng đáng hưởng ân lành của Chúa và xin Chúa giải cứu khỏi tay Ê-sau.

Gia-cốp tự nhận mình không xứng đáng,  nhưng vẫn xin được giải cứu.

 

Hạ mình trước bệ chân Chúa để xin ân huệ là một phương cách được Chúa đáp ứng.

Hạ mình và ăn năn thống hối là cách làm cho Chúa vui lòng.

Gia-cốp có nhiều tính xấu, nhưng ông đã tự nhận và hưởng được sự tha thứ và ân huệ của Chúa.

 

Những lời cầu nguyện như của Gia-cốp là của những người hoàn toàn cáo trách về tội của mình và đến với Chúa xưng nhận để được ân hồng của Chúa thứ tha và cho hưởng ân điển của Ngài.

 

Chúa thường lắng nghe những lời cầu xin như Lu-ca 18:13:  “Còn người thu thuế đứng xa xa, thậm chí không dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực thưa:  ‘Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con, vì con là một tội nhân !’”

 

Bạn muốn Chúa nghe lời cầu xin của bạn hôm nay không? Hãy làm như Gia-cốp hay như người thu thuế kia, Chúa sẽ nghe bạn.

 

Bài trướcLễ Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Tin Lành Dâng Nglung
Bài tiếp theoBài thứ 321: Mã Lực