Bài thứ 297: Chúa Làm Việc Trong Ta

749


Nhờ Ngài, chúng ta bởi đức tin được bước vào trong ân điển nầy, là ân điển mà nhờ đó chúng ta đang đứng vững và vui mừng với hi vọng được hưởng vinh quang của Đức Chúa Trời.  Không những thế, chúng ta cũng vui mừng trong gian khổ nữa, vì biết rằng gian khổ sinh ra kiên nhẫn.

 Rô-ma 5:2-3.

 

 

Nếu bạn muốn bước đi trong hiện diện của Chúa, bạn phải chắc chắn về hai chuyện: trước tiên phải chắc chắn về việc chịu thử thách để sinh ra những kết quả tốt trong bạn, và ân điển cho phép bạn đứng vững trong khi bạn trải qua các thử thách đó.  Có lẽ bạn đã cầu nguyện để có được kiên nhẫn chăng? Muốn vậy, phải chuẩn bị cho thử thách, vì không có cách nào khác.  Kiên nhẫn chỉ có thể mọc ra từ đất gian khổ. Thực sự là có một số người mà bạn không thể chịu nổi sự có mặt của họ ngày hôm nay lại chính là những người giúp bạn trưởng thành và đạt đến mục tiêu mong muốn.

 

Chúa từng phán: “Mô-áp là cái chậu rửa của Ta…” (Thi-thiên 60:8). Dân Mô-áp là một hàng xóm rất khó chịu của Y-sơ-ra-ên và thường gây ra rắc rối khó khăn cho dân Chúa, nhưng chính những người như thế lại có thể giúp dân Chúa đến gần Chúa hơn.  Ai là những người khiến những tính xấu nhất của bạn lộ ra? Ai bắt buộc bạn phải quỳ gối cầu nguyện xin Chúa giải thoát?  Ai đưa đức tin của bạn đến chỗ thử thách? Ai phát triển cá tính của bạn?

 

Vấn đề là khi chúng ta cầu xin Chúa cho đạt đến một số mục tiêu nào đó mà Chúa chuẩn nhận thì việc đưa đến phương cách thực hiện cần thiết.

 

Bạn xin Chúa mở mang sức mạnh tâm linh thì Chúa bắt bạn phải trải qua những thử nghiệm để đạt đến điều bạn xin.

 

Bạn xin Chúa gia tăng khôn ngoan thì Chúa khiến bạn đối đầu với những hoàn cảnh phức tạp để trong các hoàn cảnh đó bạn không tìm thấy giải đáp dễ dàng.

 

Bạn xin Chúa cho biết sự thành công thì Chúa đưa đến những dịp tiện phải làm việc khó khăn hơn và cần khôn ngoan lắm mới thành công nổi.

 

Bạn cầu xin ân điển của Chúa để đảm trách những công việc tốt hơn, thì những công việc mà bạn muốn tránh nhất lại được đưa đến.

 

Ngay trong giờ phút này, một sự biến đổi đang được thực hiện trong đời bạn.  Có lẽ hiện tại bạn chưa biết, nhưng nếu không có việc làm ngấm ngầm này, bạn sẽ không có khả năng đảm nhiệm những trách vụ mà Chúa muốn giao cho bạn mai sau.

 

 

Bài trướcChương Trình Lễ Cảm Tạ Chúa 50 Năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành Phú Lâm – Tp.HCM.
Bài tiếp theoTin Ảnh: Lễ Bế Giảng Niên Học 2012 Tại Viện Thánh Kinh Thần Học.