Bài thứ 272: Chúa Nhậm Lời Cầu Nguyện Nào?

985

Đọc Mác 10:35-52

Câu căn bản: Chúa Giê-xu hỏi: “Con muốn Ta làm gì cho con?”  Anh thưa:  “Lạy Thầy, xin cho con được sáng mắt.”  Câu 51

 


Suy niệm:  Trong phần Kinh Thánh đọc hôm nay, Chúa hỏi hai câu hỏi quan trọng mà người cầu nguyện với Chúa rất ước mong: 

Câu 36 Ngài hỏi hai môn đệ của Ngài là Gia-cơ và Giăng:  “Các con muốn Ta làm gì cho các con?”

Hai môn đệ thưa: “Khi Thầy được vinh hiển, xin cho hai chúng con một người được ngồi bên phải, một người bên trái của Thầy.”

Nhưng Chúa Giê-xu nói: “Các con không biết điều mình xin.”

Chúa không hứa mà còn nhân dịp giải thích cho mọi người biết chỗ đứng của mọi người tin nhận Chúa là thế nào. Rõ ràng là Chúa không trả lời cầu xin của hai môn đệ đó.

 

Câu 51 Chúa hỏi Ba-ti-mê, người mù ngồi bên đường rằng: “Con muốn Ta làm gì cho con ?”

Anh mù thưa:  “Lạy Thầy, xin cho con được sáng mắt.”

Chúa Giê-xu trả lời:  “Hãy đi, đức tin con đã chữa lành con.”
Lập tức người mù được sáng mắt lại và đi theo Chúa.

 

Mời bạn dành đôi phút yên lặng suy nghĩ về hai câu hỏi và các câu trả lời này.

 

Bạn có bao giờ nghe Chúa hỏi: “Con muốn Ta làm gì cho con?” hay không? Và nếu có, bạn sẽ trả lời thế nào, hôm nay?

 

Chúa sẽ trả lời như thế nào về lời cầu xin của bạn?

 

Bài trướcBan Phụ Nữ HT Tô Hiến Thành Tổ Chức Công Tác Xã Hội Tại Tỉnh Bến Tre
Bài tiếp theoUBPN: Bê-tha-ni – Sứ Điệp Cho Chúng Ta