Hiệp Một trong Công Tác Cứu Chuộc – 8/1/2019

2356

 

I Phi-e-rơ 1:1-2

1 Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Ga-la-ti, Cáp-ba-đốc, A-si và Bi-thi-ni, là những người được chọn, 2 theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Jêsus Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài: nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em! 

Câu gốc: “…những người được chọn, theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Giê-xu Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài” (câu 1b-2).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ viết thư này gửi cho ai? Ông gọi những độc giả của ông là gì? Ba Ngôi Đức Chúa Trời hiệp một trong công tác cứu chuộc con người như thế nào? Mục đích Đức Chúa Trời chọn chúng ta là gì?

Sứ đồ Phi-e-rơ viết thư này cho “những người kiều ngụ” sống rải rác trong khu vực Tiểu Á, tức Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Ngay đầu thư ông nhắc cho họ nhớ “danh phận” của mình để thêm lòng tin cậy và đặt niềm hy vọng vào Chúa cũng như trong cõi vĩnh hằng. Ông cho biết họ là “những người được chọn, theo sự biết trước của Đức Chúa Trời.” Tiếp theo, ông nhấn mạnh công tác cứu chuộc là công việc của cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha lựa chọn, Đức Chúa Con cứu chuộc, và Đức Thánh Linh biệt riêng để trở nên thánh cho Chúa. Đức tin của mỗi Cơ Đốc nhân đều có liên hệ đến Ba Ngôi Đức Chúa Trời vì cả Ba Ngôi đều hiệp một trong công tác cứu chuộc nhân loại. Có ba điều Sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh trong công tác cứu chuộc của Ba Ngôi Đức Chúa Trời:

(1) Chúng ta được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô cũng cho biết, “trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ” (Ê-phê-sô 1:4). Chúa đã chọn chúng ta theo ân sủng và tình yêu của Ngài mà nhiều khi chúng ta không giải thích được, nhưng chúng ta cảm tạ Chúa vì đã chọn chúng ta, và sống vui mừng trong sự chọn lựa của Ngài.

(2) Chúng ta được chọn để vâng phục Chúa Giê-xu và dự phần trong huyết Ngài. Chính sự hy sinh đổ huyết ra trên thập tự giá của Đức Chúa Con mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi qua sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Không có sự đổ huyết thì không có sự tha tội (Hê-bơ-rơ 9:22). Vì thế, công cuộc cứu rỗi của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là rất quan trọng và đã trở thành động lực cho mọi sinh hoạt của Cơ Đốc nhân.

(3) Chúng ta được chọn để được nên thánh bởi Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh cáo trách tội lỗi và dẫn dắt chúng ta đến với thập tự giá cứu chuộc của Chúa Giê-xu để nhận sự tha thứ. Rồi từ đó, chính Đức Thánh Linh giúp đỡ, dẫn dắt chúng ta đi trên con đường nên thánh. Không có sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống, chúng ta không thể nào sống một đời sống nên thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời được.

Chính công việc của cả Ba Ngôi hiệp một trong công tác cứu chuộc giúp chúng ta kinh nghiệm được sự cứu rỗi và sống đời nên thánh trong Chúa.

Bạn có kinh nghiệm được công tác cứu chuộc của Ba Ngôi Đức Chúa Trời trên đời sống bạn không?

Lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi, con tạ ơn Chúa về công việc của cả Ba Ngôi đã chọn lựa, cứu chuộc và giúp đỡ con được nên thánh trước mặt Chúa. Xin Chúa tiếp tục hành động trong cuộc đời con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 3.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcBài Làm Chứng: Của Lễ Thù Ân Của Một Gia Đình Nghèo
Bài tiếp theoGiới thiệu Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi quý I/2019