Bài 8: Cuộn Sách Bay

373

Xa-cha-ri 5:1-2 “Đoạn, ta lại ngước mắt nhìn xem, nầy có một cuốn sách bay. Người nói cùng ta rằng: Ngươi thấy gì? Ta trả lời rằng: Tôi thấy một cuốn sách bay, bề dài nó hai mươi cu-đê, bề ngang mười cu-đê.’’

Cuộn sách luôn là vật chứa đựng thông tin cần thiết bên trong, và đặc biệt cuộn sách này đến từ Đức Chúa Trời nên chắc chắn nó sẽ chứa đựng thông điệp quan trọng và hữu ích cho dân sự của Chúa.

Quyển sách này có kích cỡ 20 x 10 cu-đê. Cu-đê là đơn vị đo độ dài lúc bấy giờ, và tương đương 1 thước ta (khoảng 0,45 mét), hay cuốn sách này có kích cỡ tương đương 20 x 10 thước ta. Đây cũng là kích thước của nơi thánh trong Đền Tạm, hay hiên đền thờ của Sa-lô-môn (I Các Vua 6:3). Đó là chỗ được dùng làm nơi để đọc luật pháp của Chúa cho dân sự nghe.

Sau nhiều năm sống lưu đày, nay dân sự trở về, có lẽ Chúa cho Xa-cha-ri nhìn thấy nhu cầu thuộc linh cấp bách, đó là họ phải được nghe lời của Chúa; luật pháp của Chúa cần được thẩm thấu trong đời sống dân sự.

Cuộn sách này không phải di chuyển bằng phương tiện đường bộ, nhưng nó bay, qua đó cho thấy thông điệp của Đức Chúa Trời là cần kíp để đưa đến cho mỗi gia đình dân sự của Chúa.

Cuộn sách đi vào từng nhà, từng gia đình, lên án tội lỗi họ, ở đó là lối sống thế tục mà họ đã bị đồng hóa, và họ đánh mất đi bản chất dân thánh của Đức Chúa Trời, là dân vốn có luật pháp của Môi-se. Họ đã có lòng tham lam và trộm cướp, họ chỉ danh của Chúa mà thề để làm chứng dối. Ở đây, cuộn sách bay từ Chúa đã lên án và chỉ ra sự phán xét cho đời sống bị thế tục hóa của dân sự.

Lời Chúa bất cứ bằng hình thức nào, hoặc bạn đọc trực tiếp, nghe giảng trực tiếp, hoặc bạn nghe qua mạng Internet, thì ở đó cũng đều có giá trị để sửa dạy chúng ta. “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành” (II Ti-mô-thê 3:16-17). Vì vậy, chúng ta cần có sự kỉnh kiềng, và thái độ khiêm hạ khi nghe lời của Đức Chúa Trời bất cứ qua hình thức nào.

Khi nghe Lời Chúa, thái độ khôn ngoan nhất là hãy suy gẫm và áp dụng cho đời sống mình. Xem thử Đức Chúa Trời muốn dạy chính tôi điều gì qua sứ điệp Ngài đem đến cho tôi.

Biên soạn: MS Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcTạ Ơn Cách Vui Mừng – 1/11/2021 
Bài tiếp theoPhông Gợi Ý Lễ Giáng Sinh 2021