BÀI 5: KHI SỰ CHẾT BAO QUANH

1779

Ê-xơ-tê 3:13-14 13 Rồi họ gởi các thơ bởi lính trạm cho các tỉnh của vua, đặng dạy biểu rằng nhằm ngày mười ba tháng mười hai, tức là tháng A-đa, phải trừ diệt, giết chết và làm cho hư mất hết thảy dân Giu-đa trong một ngày đó, vô luận người già kẻ trẻ, con nhỏ hay là đàn bà, và cướp giựt tài sản của chúng nó. 14 Để cho chiếu chỉ được tuyên bố trong mỗi tỉnh, có bổn sao lục đem rao cho các dân tộc biết, hầu cho chúng đều sẵn sàng về ngày đó.”

– Câu chuyện như một bộ phim đến tập gây cấn và hồi hộp, khi Ha-man, kẻ thù số một của người Do Thái xuất hiện. Ha-man là “con trai của Ham-mê-đa-tha, người A-gát” (3:1), mà A-gát là vua của dân A-ma-léc, là kẻ thù của người Do Thái từ thời Y-sơ-ra-ên mới mới lập quốc dưới triều đại Vua Sau-lơ (xem 1 Sa-mu-ên 15:8).

– Vua A-suê-ru của Mê-đi_Ba Tư đặt Ha-man ở vị trí rất quan trọng, chỉ đứng thứ nhì sau Vua, và khiến ông ta có quyền hành để trở nên kiêu ngạo và thực hiện những mưu đồ gian ác.

– Như bài trước chúng ta đã nói, Mạc-đô-chê là con người bất khuất, không hề cúi xuống để tôn kính Ha-man là kẻ độc ác này (3:2). Biết Mạc-đô-chê là người Do Thái, nên Ha-man vô cùng tức giận, hắn tìm phương không chỉ để giết một Mạc-đô-chê, nhưng để giết tất cả dân tộc Do Thái trong toàn bờ cõi của đế quốc Mê-đi_Ba Tư (3:6).

– Ha-man triệu tập nhiều quan thần tới để bỏ thăm; chúng dùng hòn đá may mắn để bỏ thăm mỗi ngày, mỗi tháng, và suốt trọn một năm, cuối cùng chúng cũng chọn được một “ngày lành, tháng tốt” nhằm tận diệt người Do Thái; và ngày đó nhằm vào ngày 13 tháng 12 (tháng A-đa theo lịch Do Thái). Kế đó, Ha-man ra mắt Vua A-suê-ru, cáo gian về một dân tộc phản loạn, không tuân theo Luật pháp Mê-đi_Ba-tư, và hắn cũng dùng 50 tấn bạc để trao đổi với A-suê-ru về một chiếu lệnh để hủy diệt dân tộc này. (Ha-man không nói với Vua A-suê-ru đó là dân tộc DoThái).

– A-suê-ru đã tin tưởng Ha-man, giao ấn tín, và toàn quyền để hắn thực thi việc hủy diệt một dân tộc mà hắn đã hận thù. Vua A-suê-ru nói: “Bạc đã ban cho ngươi, dân sự cũng phó cho ngươi, để làm điều chi mặc ý ngươi” (3:11). Có nghĩa là: Ngươi có toàn quyền, cứ làm như thế đi. Cứ đem 50 tấn bạc vào kho ta, rồi thực thi việc hủy diệt dân tộc đó theo ý ngươi.

– Ha-man cho soạn một chiếu chỉ được dịch ra tất cả các thứ tiếng có trong quốc gia đương thời, và khẩn cấp gởi đến 127 tiểu bang trong nước, để mọi người dân có tinh thần chờ đợi ngày 13 tháng 12, là ngày trừ diệt dân tộc Do Thái, bất luận già hay trẻ, trai hay gái, và chiếm hết tài sản của họ.

– Dân thành cả nước bối rối, dân Giu-đa hãi hùng, nhưng câu cuối của chương III lại cho thấy sự thờ ơ của Vua A-suê-ru và sự thâm hiểm, độc ác của Ha-man là thể nào, khi hai người họ thản nhiên ngồi uống chén, chờ đợi ngày chết của dân Chúa đang đến.

> Là con cái của Chúa, khi chúng ta còn ở thế gian này, CHÚNG TA PHẢI XÁC ĐỊNH: Chúa không nói rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ đối diện với nghịch cảnh, đau thương và chết chóc. Chúa không kêu gọi một người đi theo Ngài để bước trên những xa lộ bằng phẳng, nhưng Chúa kêu gọi chúng ta để đi trên con đường thập tự. Dẫu vậy, Chúa kêu gọi chúng ta đi theo Ngài, thì chúng ta không bao giờ đi một mình. Dù đôi khi đoạn đường đó là ngang qua trũng bóng chết, Chúa cũng ở cùng chúng ta (Thi Thiên 23).

=> KHI SỰ CHẾT BAO QUANH, KHI ĐI NGANG QUA TRŨNG KHÓC LÓC, chúng ta cứ kiên định trong đức tin, cứ kêu cầu Danh của Ngài giữa đại dịch và nghịch cảnh, và cứ chờ đợi Ngài sẽ trả lời cho chúng ta. Có nhiều lời hứa mà Chúa đã từng ban cho chúng ta trong Kinh Thánh:

  • Chữ “ĐỪNG SỢ” [FEAR NOT] được lặp lại 365 lần trong Kinh Thánh (đủ cho suốt 365 ngày trong năm).
  • Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng” (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:14).
  • Ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc” (Ê-sai 43:19b).
  •  “Hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ chi!” (Mác 6:50).

MS Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcGương Của Hai Vị Cao Niên – 1/11/2023
Bài tiếp theoBài 145: Sách Đa-ni-ên, Những Ưu Tiên Trong Lời Cầu Nguyện Của Tiên Tri Giê-rê-mi