Gương Của Hai Vị Cao Niên – 1/11/2023

4848

 

 

Lu-ca 2:25-38

“Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va, sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn sinh bông trái, được thạnh mậu và xanh tươi” (Thi Thiên 92:13-14).

Câu hỏi suy ngẫm: Cụ ông Si-mê-ôn và cụ bà An-ne là những người như thế nào? Họ đã làm gì khi gặp Con Trẻ Giê-xu? Các cụ cao niên có thể phục vụ như thế nào trong Hội Thánh?

Cụ Si-mê-ôn là người công chính, mộ đạo, có lòng trông chờ Đấng Mê-si-a là Đấng đem an ủi và giải cứu cho dân Do Thái như các nhà tiên tri đã đề cập. Cụ đã cao tuổi (câu 26, 29) nhưng Đức Thánh Linh cho biết cụ có đặc ân được thấy Đấng Christ của Chúa trước khi qua đời. Do Thánh Linh cảm thúc, cụ vào Đền thờ và gặp được Con Trẻ Giê-xu ngay lúc ông bà Giô-sép Ma-ri đem dâng con đầu lòng theo đúng luật pháp. Cũng qua Đức Thánh Linh soi dẫn, cụ Si-mê-ôn bồng ẵm Con Trẻ và nói tiên tri rằng Con Trẻ này sẽ đem sự cứu rỗi cho mọi dân tộc chớ không riêng cho dân Do Thái; nhiều người sẽ thuận phục Ngài nhưng cũng có những người chống đối; riêng bà Ma-ri sẽ chịu đau đớn nhiều về việc sẽ xảy đến cho con bà. Giờ đây cụ đã thỏa lòng và xin Chúa cho mình qua đời bình an!

Ngay lúc đó, bà Tiên tri An-ne tám mươi bốn tuổi, là góa phụ, cũng đến gặp Con Trẻ. Bà cụ ở luôn trong Đền thờ, đêm ngày thờ phượng, gần gũi Chúa, kiêng ăn, cầu nguyện. Bà chúc tụng Chúa và nói về Con Trẻ, Đấng Mê-si-a mà mọi người đang khao khát sự hiện đến và giải cứu dân Do Thái của Ngài.

Cả hai cụ đều đã cao tuổi nhưng vẫn được Chúa dùng để giới thiệu Chúa Cứu Thế Giê-xu cho ông bà Giô-sép Ma-ri và cho mọi người. Các cụ đã chờ đợi rất lâu để được phục vụ Chúa theo ơn Ngài ban.

Trong xã hội thực dụng ngày nay, thế hệ người già thường bị xem nhẹ, có khi còn bị xem là gánh nặng. Nhưng Kinh Thánh lại coi trọng người già. Về tuyển dân Do Thái, Chúa phán: “Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, Ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi…” (Ê-sai 46:4). Về những người kính sợ Chúa, Châm Ngôn 16:31 dạy: “Tóc bạc là vương miện vinh quang, dành cho người đi trong đường công chính” (BTTHĐ). Trong Hội Thánh, các cụ cao niên dù sức khỏe đã suy giảm nhưng vẫn có thể phục vụ bằng cách dành thì giờ cầu thay, chẳng những cho con cháu mình mà còn cho những tín hữu khác, nhất là những người có nan đề. Các cụ có thể chia sẻ những kinh nghiệm thành công và thất bại của mình, chia sẻ sự hiểu biết về Lời Chúa với mọi người, nhất là với tân tín hữu. Và đặc biệt, sự trung tín thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật của các cụ là một sự khích lệ rất lớn cho con dân Chúa. Hội Thánh hãy cầu nguyện cho quý cụ để “Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn sanh bông trái, Được thạnh mậu và xanh tươi” (Thi Thiên 92:14).

Bạn có nhìn xem người cao tuổi trong Hội Thánh để học đòi gương phục vụ của họ không?

Lạy Chúa, xin giúp con lúc đã già yếu vẫn yêu mến Chúa và còn được Chúa vui dùng để phục vụ Chúa và người khác. Xin cho con luôn hữu dụng cho công việc Nhà Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phi-líp 1:1-2:11

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcRup Bi Hmô Mơ̆ng Dua Čô Mduôn Khua – 1/11/2023
Bài tiếp theoBÀI 5: KHI SỰ CHẾT BAO QUANH