Bài 180: Kho Báu Của Bạn ở Đâu?

1069

 

 

Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.

Lu-ca 12:34.

 

 

   Những gì bạn quý trọng nhất thì đó là kho báu, là của cải của bạn. Nơi nào bạn đem hết thời gian và tiền bạc vào, nơi đó là kho báu của bạn. Những gì chiếm phần lớn các cuộc chuyện trò của bạn cũng là kho báu của bạn nữa. Những gì người khác biết bạn chú trọng vào nhất cũng chỉ dẫn vào những gì quý báu nhất của bạn.

 

   Đa số người tin Chúa nhanh chóng nhận rằng Chúa là ưu tiên tất cả. Nhưng thường khi hành vi và lối sống của họ cho thấy rằng báu vật của họ không phải là Chúa, mà là những điều thuộc về trần gian này. Một số người tin Chúa thấy khó nói về tương giao của họ với Chúa, nhưng sẵn sàng nói chuyện về gia đình, bè bạn hay là các sở thích. Nhiều người thấy khó dậy sớm để dành thì giờ tĩnh nguyện và học lời Chúa, nhưng rất dễ dậy sớm để đi chơi xa hay tham gia các cuộc vui khác. Nhiều người dễ tiếp xúc với người lạ mặt để bán một món hàng hay quảng cáo mặt hàng, nhưng cảm thấy nhút nhát khi phải nói với ai về Chúa và niềm tin của mình. Nhiều người bỏ ra nhiều thời gian để tình nguyện phục vụ trong các cơ quan thiện nguyện, nhưng cảm thấy không có thời gian phục vụ Chúa bao giờ.

 

   Nếu bạn chưa chắc lắm về của cải hay kho báu vật của bạn ở đâu, hãy xét xem đâu là nơi bạn có thời gian và tiền bạc cung ứng cho chỗ đó. Xem thử đâu là điều mà bạn ưa suy nghĩ tới và nói chuyện đề cập tới nhiều nhất? Bạn cũng có thể hỏi người khác xem điều gì họ coi là quan trọng nhất đối với bạn? Bạn cũng có thể bảo những đứa con của bạn liệt kê ra những gì chúng coi là quan trọng nhất đồi với bạn là cha là mẹ? Bạn có thể ngạc nhiên khi người khác coi những gì là quý giá nhất đối với bạn đó!

 

Bài trướcBài 179: Kiêu Ngạo
Bài tiếp theoPhòng Triển Lãm Lịch Sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam