Bài 15: Tình Nguyện Phục Vụ

437

 

 

Trong ngày quyền thế Chúa, dân Chúa tình nguyện lại đến; những kẻ trẻ tuổi ngươi mặc trang sức thánh cũng đến cùng ngươi như giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra. 

Thi Thiên 110 :3.

 

 

    Một dấu hiệu của phục hưng, khi Chúa đến với dân Chúa trong quyền năng, là dân Chúa tình nguyện dâng đời sống để phục vụ Chúa. Nhiều nhà thờ thiếu người sẵn sàng tham gia vào công việc phổ biến ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Các cánh đồng truyền giáo đang kêu gọi tín hữu ra đi và chia sẻ tin mừng cho những người chưa bao giờ được nghe. Điều chúng ta cần không phải là mong có được nhiều người tham gia, nhưng chính là quyền năng của Chúa tuôn đổ ra và thôi thúc mọi người. Khi Chúa ban quyền năng của Ngài cho dân Chúa thì sẽ không bao giờ thiếu người tình nguyện hay phương tiện cho công việc của Chúa.

 

    Thường thì khi người ta hỏi lĩnh vực nào trong đời sống tin Chúa quan trọng nhất đối với tín hữu thì việc truyền giáo ít khi được kể là ưu tiên. Sở dĩ như thế là vì chúng ta đã lạc mất lý do đầu tiên mà Chúa kêu gọi chúng ta rồi. Chúng ta không phải chỉ được cứu để đủ tiêu chuẩn vào thiên đàng. Chúa giải cứu chúng ta khỏi tội để chúng ta có mối tương giao với Chúa và qua đó Chúa có thể thực hiện công việc cứu chuộc cả thế gian lầm lạc này.

 

    Chỉ có quyền năng của Chúa mới có thể giải thoát chúng ta khỏi bản chất tập trung tất cả cho chính mình và hướng dẫn chúng ta vào nhiệm vụ truyền giáo của Chúa. Chúng ta không cần phải cầu nguyện xin Chúa đến với quyền năng, vì đó chính là cách Chúa tiếp cận với chúng ta. Chúng ta cần có tâm hồn sẵn sàng đối với Chúa để Chúa có thể chọn chúng ta để thể hiện quyền năng của Ngài qua chúng ta. Lòng bạn có tràn ngập tình yêu Chúa đến nỗi trông chờ cơ hội để nói như nhà tiên tri Ê-sai xưa kia răng : « Lạy Chúa, con đây, xin hãy sai con đi ! ».