Vĩnh Long: Huấn Luyện Giáo Viên Trường Chúa Nhật 2020

479

HTTLVN.ORG – Với mục tiêu trang bị cho các Giáo viên dạy Trường Chúa nhật những kỹ năng cần thiết để hướng dẫn lớp học Trường Chúa nhật được tốt hơn, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Vĩnh Long phối hợp với UB Cơ Đốc Giáo dục TLH tổ chức kỳ huấn luyện dành cho giáo viên Trường Chúa nhật các Hội Thánh trong tỉnh.

Chương trình được diễn ra vào ngày 11/7/2020 và sẽ được tiếp tục vào ngày 18/7/2020 tại nhà thờ Tin Lành Long Hồ. Có hơn 80 giáo viên Trường Chúa nhật các Chi Hội đến tham dự.

MS Nguyễn Văn Soi, Ủy viên BĐD, cầu nguyện cho lớp học

MS Lê Hoàng Phúc – Trưởng BĐD, chào mừng và phổ biến nội dung lớp học

Với sự hướng dẫn của Mục sư Nguyễn Đình Tín, các giáo viên thực hành cách soạn bài dạy Trường Chúa nhật để trình bày cách sống động, đầy đủ ý tưởng mà bài học muốn truyền đạt.

Các học viên trung tín học tập với tinh thần chăm chỉ, dù thời tiết khá nóng.

Xin Chúa ban cho các giáo viên Trường Chúa nhật được ơn Chúa càng hơn trong việc dạy Lời Ngài, để họ gieo trồng Lời Chúa cách kết quả cho Hội Thánh.

TTV. MS Trương Thanh Thiên Ân