Truyền Giảng Tin Lành Tại Chi Hội Bình Dương

1221

HTTLVN.ORG – Vào lúc 19 giờ ngày 08/04/2018, Ban Truyền giáo Hội Thánh Bình Dương kết hợp với Ban Truyền giảng của tỉnh tổ chức Thánh nhạc truyền giảng Tin Lành tại nhà thờ Bình Dương.

Mục sư Trần Văn Hiền – Quản nhiệm Hội Thánh cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho chương trình truyền giảng. Hiện diện trong chương trình có 35 thân hữu tham dự. Sau các bài hát ca ngợi Chúa về tình yêu của Ngài dành cho con người, Mục sư Nguyễn Văn To chia sẻ Phúc Âm với đề tài Chúa Gánh Đau Thương Vì Chúng Ta; Kinh Thánh nền tảng: Ê-sai 53:5 “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh”.

Tạ ơn Chúa, sau lời kêu gọi đã có 17 thân hữu bằng lòng bước lên tin Chúa qua sự hướng dẫn và cầu nguyện của Mục sư Nguyễn Văn To. Xin tôi con Chúa tiếp tục cầu nguyện cho số tân tín hữu nầy trở lại nhà thờ học giáo lý, sinh hoạt với Hội Thánh và đứng vững đức tin trong Chúa.

Chương trình truyền giảng được khép lại trong sự tể trị của Chúa lúc 20 giờ 30 cùng ngày.

TTV. MSNC Nguyễn A Bên


Tiếp đón thân hữu


Mục sư Trần Văn Hiền cầu nguyện khai lễ


Các tiết mục tôn vinh Chúa


Mục sư Nguyễn Văn To chia sẻ Phúc Âm


Quang cảnh phòng nhóm chính


Các thân hữu cầu nguyện tin Chúa


Hình lưu niệm Ban Tổ chức chương trình truyền giảng