Trận Chiến Đầu Tiên – 29/2/2020

1960

 

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-13

“Vả, hễ đương khi Môi-se giơ tay lên, thì dân Y-sơ-ra-ên thắng hơn; nhưng khi người xụi tay xuống, dân A-ma-léc lại thắng hơn” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về dân A-ma-léc? Ông Môi-se và tuyển dân đã làm gì để chiến đấu với họ? Bạn được nhắc nhở về những việc cụ thể nào qua bài học hôm nay?

Dân A-ma-léc thuộc dòng dõi của ông A-ma-léc (cháu nội ông Ê-sau), là một bộ tộc du mục sống ở vùng hoang mạc gần Biển Chết, nổi tiếng hung dữ và độc ác. Họ thường tổ chức những cuộc tấn công vào lãnh địa của các bộ tộc khác để cướp của và giết người làm thú vui. Cơ hội ngàn năm có một đến với họ khi đoàn dân Y-sơ-ra-ên bồng bế con nhỏ và gồng gánh nhiều tài vật tạm dừng chân ở địa phận này. Họ chủ động khiêu chiến cùng dân Y-sơ-ra-ên tại Rê-phi-đim (câu 8).

Đối diện với một kẻ thù mạnh sức và độc ác, ông Môi-se đã dùng cây gậy của Đức Chúa Trời đưa lên cao, biểu tượng của sự khẩn cầu xin Chúa giải cứu. Cây gậy chăn chiên của ông Môi-se đã trở nên đầy năng quyền kể từ khi ông gặp Chúa trong bụi gai cháy; đây cũng là vật Đức Chúa Trời đã dặn ông phải cầm theo mình để làm phép lạ trong hành trình đưa dân Chúa ra khỏi Ai Cập (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:17). Từ vị trí đỉnh đồi, ông Môi-se có thể quan sát trận chiến rõ ràng, quân Y-sơ-ra-ên cũng vững lòng khi nhìn thấy cây gậy của Đức Chúa Trời, họ biết Chúa năng quyền đang chiến đấu cho họ. Ông A-rôn và ông Hu-rơ đã đồng hành và giúp cho tay ông Môi-se luôn giương cao gậy, hầu cho tuyển dân luôn được chiến thắng.

Tên “Giô-suê” có nghĩa là “Đức Chúa Trời là Đấng giải cứu”. Trong trận chiến này ông Giô-suê được chọn trực tiếp chỉ huy trận chiến, ông là người hết lòng tin kính Chúa và có tài dụng binh. Sau này ông được Chúa chọn để thay ông Môi-se lãnh đạo dân Chúa chiếm Đất hứa. Các trai tráng sau khi uống nước từ hòn đá chảy ra, sức lực của họ đã được phục hồi, nhận thức Chúa năng quyền ở cùng, họ sẵn sàng đứng vào hàng ngũ chiến đấu. Tuyển dân đã dành chiến thắng là nhờ sự hiệp một, đặt đức tin nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời toàn năng. Mọi người từ lãnh tụ Môi-se, ông A-rôn, ông Hu-rơ, ông Giô-suê cho đến các chiến binh trẻ, tất cả đều có vai trò không thể thiếu trong trận chiến.

Mỗi chúng ta đang được Chúa đặt để ở vị trí nào trong gia đình, Hội Thánh và xã hội? Hãy nhớ mỗi chúng ta được sinh ra rất đặc biệt và có vai trò quan trọng trong chương trình của Chúa! Hành trình theo Chúa của chúng ta là một trận chiến không ngừng nghỉ. Chúng ta cần tòng quân dưới cờ của Chúa Giê-xu, thuận phục Ngài, đứng đúng vị trí, hoàn thành công việc Chúa ủy thác cho mình và sẵn sàng hỗ trợ đồng đội, thì Chúa sẽ dẫn chúng ta đến chiến thắng vinh hiển.

Bạn đang chiến đấu như thế nào trong chiến trận thuộc linh?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài đã lắng nghe và đáp lời khẩn cầu của con trong những trận chiến trong đời. Xin giúp con nhớ đến người lãnh đạo thuộc linh và đồng đội của con để khích lệ, cầu thay và đưa tay giúp đỡ họ trong những việc con có thể làm.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 82.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org