Thơ: SỰ HÒA THUẬN

1871

“Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau
Thật tốt đẹp thay!”    Thi  Thiên 133:1

Tốt đẹp thay! Tánh hạnh người Cơ Đốc
Sống khiêm nhường ăn ở hòa thuận nhau
Sự thuận hòa là đức tính đến sau
Sự thánh khiết mà chúng ta cần có (1)

Lời Chúa khuyên thà sống trong nghèo khó
Miếng bánh khô mà hòa hảo cùng nhau
Vẫn còn hơn sống trong cảnh sang giàu
Nhà đầy thịt mà tranh đua cãi lẫy (2)

Sự hòa thuận ví như dầu thơm chảy
Từ trên đầu, xuống trôn áo A-rôn (3)
Tháng ngày qua tiếng thơm ấy vẫn còn
Cách ăn ở luôn dĩ hòa vi quý

Sự hòa thuận vẫn luôn là tiêu chí
Nên Chúa khuyên hãy gắng hết sức mình
Có thể được hãy cư xử văn minh
Phô nét đẹp, làm hiển vinh danh Chúa

Sự hòa thuận quí hơn nhiều tiền của
Hơn bạc vàng châu báu của thế gian
Chúng ta là con cái nước Thiên đàng
Nên đeo đuổi hòa bình trong hiệp một

Thánh Phao-lô đã có lời khuyên tốt
Phải đồng lòng hiệp một ý cùng nhau (4)
Dù chín người mười ý có khác nhau
Nhưng đều phải được Thánh Linh dẫn dắt

Khi cư xử cần phải nên dè dặt
Kẻo vô tình gây thương tổn anh em
Một cái thành dầu cho có vững bền
Cũng dễ chiếm hơn là làm phật ý (5)

Sự hòa bình luôn ở trong tâm trí
Trong những người con cái Chúa hôm nay
Sự sáng ngươi cần phải được phô bày
Giữa cuộc sống thế gian đầy ghen ghét

Sống hòa thuận là không nên bằng mặt
Nhưng bởi lòng kính mến Chúa không thôi
Không có gì giấu được Chúa Ba ngôi
Khi tay bắt mà trong lòng đố kị

Không phải ai cũng làm ta vừa ý
Vì mỗi người mỗi quan điểm riêng tư
Hãy đối nhau cách hết sức nhơn từ
Ắt sẽ được hòa bình và yên ổn (6)

Khi nóng giận cũng hãy nên từ tốn
Hãy lựa lời mà đối đáp lẫn nhau
Nói năng thì phải có trước có sau
Đừng lấn lướt khinh khi người già cả

Thánh Phao-lô đã từng khuyên tất cả
Ê-vô-đi và cả Sin-ty-cơ
Hai chấp sự cùng một Đấng phượng thờ
Thôi cãi lẫy, giữ gìn sự hiệp một (7)

Lời Chúa phán trong những ngày sau rốt
Sống vô tình, khó hòa thuận với nhau
Ưa vui chơi, tư kỷ, rất ham giàu
Không tiết độ, phao vu và bội bạc

Cười bên ngoài, trong lòng toan tính khác
Nào lạ chi những kẻ sống giả hình
Đừng nghĩ rằng Chúa sẽ mãi làm thinh
Ngày Chúa đến bày ra sự gian ác

Cơ Đốc nhân thì đời sống phải khác
Biết khiêm nhường, tôn trọng lẫn yêu thương.
Trọn cuộc đời vì danh Chúa làm gương (8)
Cùng một Chúa, chung một lòng, một ý

Đừng mãi lo sống một đời vị kỷ…

Ngô Quang Minh

1. Gia-cơ 3: 17
2. Châm Ngôn 17:1
3. Thi Thiên 133:2
4. Phi-líp 2:2
5. Châm Ngôn 18:19a
6. II Cô-rinh-tô 13:11
7. Phi-líp 4:2
8. Rô-ma 14:19

Bài trướcĐồng Tháp: Bồi Linh Và Huấn Luyện Mục Vụ Cơ Đốc Giáo Dục
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông LIÊNG JRANG HA MAI