Thơ: MUỐN PHƯỚC ĐỜI SAU

1826

“….người nào vì cớ nước Đức Chúa Trời mà bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, chị em, vợ con, thì trong đời này được lãnh nhiều hơn, và đời sau được sự sống đời đời” (Lu-ca 18:29-30).

‘Chuyên tâm kính Chúa và yêu nhau’
Muốn phước đời sau: Khá giữ mau![1]
Cố gắng, nhưng sao làm chẳng đặng;
Ăn năn hay cứ dối mình sao?
Thiên đàng đảm bảo nào do “đức”
Nước Chúa đâu nhờ tài trí cao?
Muốn phước đời sau: “tình riêng” bỏ;
Nước Trời trước ngõ: Chọn mau mau!

Simonnguyen

 

[1] Chúa đối đáp cùng thầy thông giáo trong Lu-ca10:25-28 rằng nếu muốn được sự sống đời thì cứ làm trọn luật pháp mà ông đã biết và dạy. Tuy nhiên, hàm ý của Chúa trong lời dạy đó và câu chuyện Chúa kể về người Sa-ma-ri nhân lành tiếp theo cho thấy con người không có thể nhờ luật pháp mà được xưng công bình; và qua đó Chúa hướng họ đến chính Ngài, Đấng luật pháp hướng đến, hầu cho ai chọn trả giá mà theo Chúa thì sẽ được sự sống đời đời (Lu-ca 18:29-30).

Bài trướcBình Dương: Bồi Linh Quí II Năm 2024
Bài tiếp theoTp. Hồ Chí Minh: Bổ Nhiệm Mục Sư Dương Quang Nhân Quản nhiệm Chi Hội Hòa Hưng