Thánh Kinh Căn Bản Tỉnh Vĩnh Long Năm 2022: Năm 1, Khóa VI

863

HTTLVN.ORG – Từ ngày 24/7/2022 đến ngày 6/8/2022, tại nhà thờ Tin Lành Vĩnh Long, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Vĩnh Long tổ chức lớp Thánh Kinh Căn Bản khóa VI, năm thứ I cho quý tín hữu trong các Hội Thánh thuộc tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh.

Lễ khai giảng được diễn ra lúc 15h00 ngày Chúa nhật 24/7/2022, diễn giả là Mục sư Lê Văn Như Kỷ. Với sứ điệp “Chuyên Tâm Làm Theo Lời Chúa”, nền tảng Kinh Thánh trong Thi Thiên 119:112, Mục sư diễn giả đã khích lệ các học viên cần ghi nhớ Lời Chúa và làm theo Lời Chúa cách chuyên cần để hưởng ơn phước dồi dào Chúa ban cho.

Mục sư Lê Văn Như Kỷ giảng Lời Chúa trong chương trình khai mạc

Thánh Kinh Căn Bản khóa VI/2022 tỉnh Vĩnh Long năm nay có tổng cộng 86 khóa sinh tham dự. Các khóa sinh năm I được học các môn học sau:

  1. Tổng quan Kinh Thánh, do Mục sư Châu Tử Tôn hướng dẫn.
  2. Lược sử Hội Thánh, do Mục sư Lê Hoàng Phúc hướng dẫn.
  3. Lẽ Mầu nhiệm sự Cứu rỗi I, do Mục sư Nguyễn Văn Soi hướng dẫn.
  4. Chia sẻ niềm tin, do Mục sư Nguyễn Trung Thông hướng dẫn.
  5. Đạo đức Cơ Đốc, do Mục sư Trương Thanh Thiên Ân hướng dẫn.

Suốt hơn 10 ngày học Lời Chúa, xen kẻ với chương trình ngoại khóa, hội thao, sinh hoạt lửa trại, các khóa sinh đã hoàn tất tốt đẹp kỳ học trong niềm vui và lưu luyến.

Lễ bế giảng được diễn ra lúc 14h00 ngày thứ Bảy 6/8/2022, với sự hiện diện của quí Mục sư, Truyền đạo trong tỉnh và khoảng 200 khóa sinh Thánh Kinh Căn Bản các khóa trong hai năm qua tại Vĩnh Long đến tham dự. Ban Tổ chức được hân hạnh đón tiếp Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng Thủ quỹ TLH và Mục sư Châu Tử Tôn, Tân Ủy viên Tổng Liên Hội, đặc trách Mục vụ tỉnh Vĩnh Long đến tham dự chương trình.

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận ban sứ điệp trong lễ bế giảng qua chủ đề “Những Điều Chúa Cần,” với nền tảng Kinh Thánh trong Giăng 12:1-11 và Lu-ca 10:38-42. Ông nhấn mạnh, Chúa cần đời sống được đổi mới như La-xa-rơ; tấm lòng ham thích học Lời Chúa như Ma-ri; và bàn tay phục vụ như Ma-thê.

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận ban sứ điệp trong lễ bế giảng

Mục sư Lê Hoàng Phúc, Ủy viên Mục vụ TLH, Trưởng ban Tổ chức, tha thiết kêu gọi các khóa sinh dâng đời sống mình cho Chúa. Có nhiều khóa sinh đáp ứng lời kêu gọi, tiến lên dâng mình cho Chúa và được Mục sư diễn giả cầu nguyện để Chúa dùng họ cách đặc biệt cho công việc nhà Ngài.

Lễ bế giảng năm nay tại Vĩnh Long đặc biệt hơn mọi năm vì là kỳ tổng kết cho cả 4 lớp Thánh Kinh Căn Bản đã học trong gần 3 năm qua, nhưng do dịch bệnh nên chưa thể tổng kết được. Các lớp từ năm 2020-2022 cụ thể như sau:

 1. Khóa Dài hạn (tại 2 trung tâm: Vĩnh Long và Song Phú): Năm 3, Khóa I/2020: Có 111 khóa sinh tham dự.
 2. Khóa tập trung tại Long Hồ (từ 19-21/7/2020): Năm 3, Khóa V/2020: Có 52 khóa sinh tham dự. Trong năm học này, có 78 khóa sinh nhận chứng chỉ tốt nghiệp (hoàn tất 4 năm học) cho cả hai khóa: dài hạn và tập trung năm 2020.
 3. Khóa trực tuyến (từ 13/12/2021 đến 9/3/2022): Năm 4, Khóa V/2021: Có 76 khóa sinh tham dự.
 4. Khóa tập trung tại Vĩnh Long (năm nay): Năm I, Khóa VI/2022: Có 86 khóa sinh tham dự. Trong năm học này, có 20 khóa sinh nhận chứng chỉ tốt nghiệp (gồm khóa trực tuyến và khóa tập trung năm 2022).

Từ trái qua: Mục sư Lê Thiện Ngôn hướng dẫn chương trình lễ bế giảng; Mục sư Nguyễn Văn Soi cầu nguyện mở đầu; Mục sư Nguyễn Trung Thông chào mừng

Các khóa sinh Năm 1, Khóa VI/2022, đạt thứ hạng cao nhận phần thưởng khích lệ

Các khóa sinh Năm 1, Khóa VI/2022 nhận chứng nhận hoàn tất năm học

Các khóa sinh học trực tuyến Năm 4, Khóa V/2021, đạt thứ hạng cao nhận phần thưởng khích lệ

Các khóa sinh Năm 3, Khóa V/2020, đạt thứ hạng cao nhận phần thưởng khích lệ

Các khóa sinh học chương trình dài hạn tại Trung tâm Vĩnh Long (Năm 3, Khóa I/2020), đạt thứ hạng cao nhận phần thưởng khích lệ

Các khóa sinh học chương trình dài hạn tại Trung tâm Song Phú (Năm 3, Khóa I/2020), đạt thứ hạng cao nhận phần thưởng khích lệ

Khóa sinh đã hoàn tất 4 năm học của các khóa nhận chứng chỉ tốt nghiệp

Lễ bế giảng được kết thúc với lời tuyên bố bế mạc của Mục sư Trưởng ban Tổ chức và lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận.

TTV. MS Trương Thanh Thiên Ân

Bài trướcĐắk Nông: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm và Giới Thiệu Tân Ủy viên Mục Vụ Tin Lành Tỉnh
Bài tiếp theoBài hát: Khôn Ngoan Giữa Đời