Pô Thâo Klă Jih Djăp Mta Klei – 10/6/2021

476

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 7:22-26

Êlan kliăng: “Yêhôwa Aê Diê diih srăng suôt phung găp djuê anei mơ̆ng anăp diih ƀrư̆ ƀrư̆; diih amâo dưi bi rai diñu mtam ôh, huĭdah hlô dliê jing lu đei kơ diih.” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 7:22).

 

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă Aê Diê ƀuăn, Ñu knŏng suôt phung ƀuôn sang tue kbiă đuĕ ƀrư̆ ƀrư̆ mơ̆ng phung ƀuôn sang Aê Diê? Ya klei hưn mdah kơ Aê Diê mơ̆ng mta klei anei? Ya mta mnơ̆ng Aê Diê mtă kơ phung ƀuôn sang Ñu brei čuh hĕ? Ya klei bi mđĭ ai drei êjai dôk hlăm klei dleh dlan?

         Jing mnuih blŭ hưn kơ Aê Diê, Y-Môis bi êdah leh kơ phung ƀuôn sang Aê Diê dua mta klei sĭt nik yuôm bhăn, kñăm čiăng đru phung ƀuôn sang Aê Diê hmiêt mprăp čhuang mŭt hlăm kdrăn blah giăm truh. Êlâo hĭn, jing klei ƀuăn bŏ hŏng klei bi mđĭ ai, Aê Diê srăng suôt phung ƀuôn sang tue ti anăp diñu ƀrư̆ ƀrư̆. Dŭm klei kñăm sĭt Aê Diê mñă wĭt mñă nao kơ klei dưi, hlăm klei bi blah giăm truh, brei ƀuh kơ Ñu mâo hdră kơ djăp mta bruă bŏ hŏng klei jăk kluôm leh anăn thâo mĭn. Aê Diê dưi suôt phung găp djuê anăn đue ̆ jih mliêt sa bliư̆ mơ̆ng phung ƀuôn sang Israel, ƀiădah Ñu amâo ngă snăn ôh. Kyuadah Aê Diê thâo, tơdah leh dưi plah mă dŭm anôk ala, phung ƀuôn sang čiăng mâo hruê mmông mơh bi kjăp hĕ klei hdĭp mda, bi mđĭ ênoh mnuih ƀuôn sang bi djăp pioh dlăng kriê Lăn Ƀuăn. Tơdah phung ƀuôn sang Israel dưi mblah plah mă nanao đrông kluôm jih anôk lăn, snăn êjai diñu gun kpăk dôk rŭ mdơ̆ng klei hdĭp mrâo, huĭdah lu đei hlô dliê mŭt dôk hlăm anôk lăn mrâo plah mă. Amâo djŏ msĕ si phung Kanaan mnuih phŭn ƀuôn anăn ôh, diñu ka tuôm mâo klei bi knal hlăm bruă răng mgang bi kgăn đăm brei hlô dliê bi rai mnơ̆ng dhơ̆ng, kyuanăn yuôm êdi yơh tơdah bruă plah mă anôk lăn anei srăng ngă ƀrư̆ ƀrư̆.

Tui tluôn kơ klei bi mđĭ ai anăn jing lŏ mñă wĭt klei mtă mtăn, brei phung ƀuôn sang Aê Diê čuh hŏng pui rup yang leh anăn amâo dưi alôk mă ôh mah luôm rup anăn. Hŏng đa đa mnuih, prăk amâodah mah luôm ti êngao rup anăn jing kđông ƀêč ba klei bi rai. Năng ai diñu amâo čiăng djă pioh rup yang ôh, ƀiădah kyua klei tluh hưp diñu čiăng mâo prăk mah luôm ti êngao rup anăn. Kdlưn hĭn dơ̆ng, jih jang dŏ anăn jing mnơ̆ng Aê Diê bi êmut kheh, kyuanăn amâo mâo phŭn knhal ôh kơ phung ƀuôn sang jing dŏ Aê Diê lŏ mă pioh hĕ mnơ̆ng anăn.

Mâo đa gưl hlăm klei hdĭp, drei bi ƀuh kơ drei pô gĭr leh hŏng jih ai tiê čiăng tlă anăp hŏng lu mta klei dleh dlan hlăm klei hdĭp, ƀiădah djăp mta klei pătdah ăt dôk sa anôk. Drei čang guôn nanao mâo klei bi mtlaih brei, truh mtam mmông anăn, čiăng kơ djăp mta klei dleh dlan dưi mghaih mkra hĕ jih. Khua Yang thâo săng kơ grăp mta klei truh drei dôk găn, leh anăn Ñu ăt mâo hdră jăk mkra bi leh ênŭm brei kơ drei. Năng ai klei truh dleh dlan ară anei hin, ngă kơ drei êgah êmăn, ruă knap, đa tơl luč klei čang hmăng. Ƀiădah brei drei hriăm thâo tŭ gĭr ti anăp jih jang klei truh, đăo knang kơ hdră Aê Diê bi mtlaih brei grăp knhuang. Năng ai ênhă êlan Aê Diê ngă leh anăn êlan mghaih mkra bruă, amâo djŏ tui si klei drei čiăng ôh, ƀiădah anăn yơh jing ênhă êlan drei bi knal Khua Yang grăp knhuang, leh anăn klei hdĭp myang dưi đĭ hriê kơ prŏng.

 

Mâo mơ̆ klei dleh dlan hlăm klei hdĭp, ngă kơ drei bi ƀuh pătdah Khua Yang êmưt wĭt lač?

Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih đru kâo đăo kơ Ih thâo săng kâo, hĭn kơ kâo thâo săng kâo pô. Akâo kơ Ih đru kâo đăo kjăp kơ Ih leh anăn bi knal bruă kngan Ih ngă.

 

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Yap 29:7-40

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

 

Bài trướcĐấng Biết Rõ Mọi Điều – 10/6/2021
Bài tiếp theoAma Klei Khăp – 11/6/2021