Những câu chuyện cũ: CÁI GIÁ PHẢI TRẢ

767

Tin Chúa, theo Chúa là phải từ bỏ cuộc đời cũ, nếp sống cũ, và đó là giá mà nhiều người con Chúa đã chấp nhận. Không những vậy, đôi khi Cơ Đốc nhân còn phải chịu sự bắt bớ từ người thân, bạn bè khi họ chưa hiểu biết được chân lý cứu rỗi của Chúa Cứu thế Giê-xu Christ.

Câu chuyện dưới đây cho chúng ta thấy đức tin vững vàng của một người con Chúa, anh sẵn sàng từ bỏ mọi quyền lợi, kể cả quyền trưởng nam, để được làm con của Chúa.

Thánh Kinh báo thuật lại như sau:

“Có rất nhiều tín đồ bị gia đình bắt bớ vì danh Chúa. Nhứt là thầy Nguyễn Huy Khải, là thợ may ở tỉnh Thanh, bị nhà bắt về, không cho làm, và cấm lên tỉnh, vì sợ lại vào nhà giảng. Có một ngày, thầy ấy tức bực, bèn bị cám dỗ mà nảy ra tư tưởng chán đời, nhưng Chúa đã cứu cho. Bây giờ cha mẹ thì từ, vợ thì bỏ, tình cảnh thầy thật khổ…”[1]

Anh Khải có làm chứng:

“Sau khi xảy ra một việc thương tâm, tôi bị chứng đau lưng rất khổ sở, uống thuốc có bớt chớ không khỏi. Nhờ anh em trong Hội Thánh cầu nguyện, tôi được khỏi chứng ấy. Ngợi khen quyền phép Chúa!

“Mới rồi thầy mẹ tôi quá giận tôi vì cớ tin Chúa, có làm giấy từ ở tòa và đuổi tôi đi. Tôi phải ở tạm nhà ông (Mục sư) Dương Tự Ấp ít lâu. Sau nhờ Chúa đổi lòng, thầy mẹ tôi gọi tôi về và cho được bình an đi thờ phượng Chúa. Nhưng còn tiếc rằng thầy mẹ tôi chưa tin Chúa, và tôi phải chứng điếc, nghe không được rõ! Vậy, xin anh em nhớ cầu Chúa chữa cho tôi. Cám ơn.

“Sau đây, tôi lục đăng tờ cam đoan mà thầy mẹ tôi bắt tôi làm để giao của hương hỏa cho em tôi:

“Tên tôi là Nguyễn Huy Khải, con trai trưởng ông Nguyễn Huy Cừ và bà Nguyễn Thị Huy Cừ, ở làng Hoằng Nghĩa, tổng Hành Vỹ, phủ Hằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, xin làm tờ giao kèo như sau này để thầy mẹ tôi chấp biểu:

“Nguyên tôi theo đạo Tin Lành, kiêng sự thờ cúng, vậy tôi xin bằng lòng nhường việc coi giữ từ đường, hoặc ruộng, vườn hương hỏa cho em tôi là Niết, sau khi thầy mẹ tôi không thể coi giữ được nữa, và tôi không dám tranh cạnh các khoản ấy. Nếu như thầy mẹ tôi có của riêng gì mà chia cho tôi và các em tôi, thì tôi cũng xin đứng vào địa vị người con thứ hai mà lĩnh phần. Đã làm giấy này mà tôi không tuân giữ, thì tôi sẽ xin chịu lỗi.

“Làm giấy này ngày 22 Décembre 1932” – Nguyễn Huy Khải.”[2]

Lời Chúa phán: “Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta.” (Mác 8:34). Chúa đã đổ huyết báu của Ngài để cứu chuộc tội lỗi của chúng ta, khi chịu thập hình trên đồi Gô-gô-tha năm xưa, thì mỗi người con Chúa hôm nay, không cớ gì mà không vui lòng trả giá để được làm môn đệ của Ngài.

Nội dung tờ cam đoan của ông Nguyễn Huy Khải đăng trên TKB số 023

Vũ Hướng Dương

Chú thích:

[1] Dương Tự Ấp, Tin tức, Thanh Hóa, Thánh Kinh báo số 023, tháng 01/1933, trang 11.
[2] Nguyễn Huy Khải, Tin tức, Thanh Hóa, Thánh Kinh báo số 024, tháng 02/1933, trang  60.