Thừa Thiên Huế: Hiệp Nguyện Tháng 08/2019 Và Bầu Cử Nhân Sự Đại Diện

1055

HTTLVN.ORG – Chiều ngày 11/8/2019, tại nhà thờ Tin Lành Huế, Ban Hiệp nguyện tỉnh Thừa Thiên Huế dành thì giờ hiệp nguyện hằng tháng và bầu Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh.

Tham dự chương trình có Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các Mục sư đang hầu việc Chúa trong tỉnh, Mục sư Trí sự, các Chấp sự và hơn 40 con cái Chúa.

MS Nguyễn Hữu Thượng Thanh cầu nguyện khai lễ và tổng kết công việc Chúa nhiệm kỳ 2018-2019

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh giảng bồi linh qua đề tài “Người Hầu Việc Chúa Cách Khiêm Nhường” nương trên Kinh Thánh Các Quan Xét 6:11-16; 36-40; 8:22-33. Mục sư nêu gương hầu việc Chúa của Ghê-đê-ôn để khích lệ Ban Hiệp nguyện hãy hầu việc Chúa khiêm nhường

Sau giờ bồi linh, Mục sư Uỷ viên Mục vụ chủ tọa Hội đồng bầu Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh nhiệm kỳ 2020-2021. Kết quả Mục sư Nguyễn Hữu Thượng Thanh, Quản nhiệm Chi Hội Huế tái đắc cử chức vụ Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh. Mục sư Uỷ viên cống bố kết quả và cầu nguyện cho chức vụ của Mục sư Nhân sự Đại diện

 

TTV. MSNC Trần Ngọc Ánh