Ngày 3/12/2016: Bày Tỏ Tình Yêu

821

 I Giăng 4:11-12

11 Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. 12 Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta.

 

Câu gốc:  “Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau” (câu 11).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Theo trước giả, bày tỏ tình yêu là một chọn lựa hay mệnh lệnh? Vì sao (câu 11)? Tình yêu được bày tỏ đem lại kết quả nào (câu 12)? Người khác có đang nhận biết tình yêu của Đức Chúa Trời qua nếp sống mỗi ngày của bạn không?

 

Trong câu 11, Sứ đồ Giăng nhấn mạnh rằng tình yêu không chỉ là đặc ân mà còn là trách nhiệm. Khi chúng ta luôn nhớ rằng Chúa quá yêu chúng ta thì chúng ta không thể không sống cuộc đời yêu thương.

 

Mỗi Chúa Nhật đầu tháng khi dự Thánh Lễ Tiệc Thánh, chúng ta được Lời Chúa dạy rằng việc tham dự Thánh Lễ là để “nhớ đến” Chúa (I Cô-rinh-tô 11:24, 25). Tại sao Chúa không nhắc chúng ta nhớ về điều gì khác hơn là sự chết của Ngài? Vì nếu chúng ta nhận biết đúng đắn tình yêu của Chúa thì cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi. Tiệc Thánh nhắc chúng ta rằng Chúa yêu chúng ta, và khi chúng ta thật sự biết Chúa yêu mình, chúng ta mới có thể yêu người khác và mong mỏi đem Tin Lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu đến cho họ (I Cô-rinh-tô 11:26).

Sứ đồ Phao-lô nói rằng ông “mắc nợ cả người Gờ-réc lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt” (Rô-ma 1:14). Vì sao vị sứ đồ lại có tình yêu thương lạ lùng với mọi người như vậy? Vì ông nhận biết khi ông còn là tội nhân thì “Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta, với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (I Ti-mô-thê 1:14).

 

Nếu có người nói với chúng ta rằng: Bạn không yêu Chúa! Chắc chúng ta giận lắm! Nhưng hãy tự nhìn lại mình: Tại sao chúng ta còn cay đắng với chồng hay vợ mình, còn thù hận anh chị em mình mà không tha thứ? Tại sao lâu lắm rồi chúng ta không hề nói với ai về Chúa? Tại sao chúng ta không hề cầu thay cho một anh chị em nào cả? Và tại sao lúc nào chúng ta cũng muốn hơn thua với người khác?… Dù rất đau đớn và xấu hổ nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng chúng ta thường quên và chưa thật sự nhận biết Chúa yêu mình, và chúng ta cũng chưa yêu Ngài đúng mực. Nhận biết và kinh nghiệm tình yêu của Chúa sẽ thay đổi mọi sự.

 

Hơn thế nữa, trong câu 12 trước giả cho biết sống yêu thương là phương cách bày tỏ Đức Chúa Trời cho người khác. Những người quanh ta không nhìn thấy Đức Chúa Trời và họ cũng sẽ không nhận biết Ngài yêu thương họ cho đến khi chính chúng ta bày tỏ tình yêu của Ngài cho họ.

 

“Đức Chúa Trời vô hình được bày tỏ chính Ngài thông qua tình yêu hữu hình của những tín hữu; tình yêu thương đã bắt nguồn trong Đức Chúa Trời và đã được bày tỏ rõ ràng trong Con Ngài thì ngày nay được thể hiện trong con dân của Chúa” (John MacArthur).

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì sự giả tạo và nếp sống tôn giáo mà con đang thực hành. Xin tình yêu của Chúa tuôn chảy qua chính đời sống con để nhờ đó con bày tỏ được tình yêu của Chúa cho mọi người nhìn thấy.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ca Thương 1.

Bài trướcNgày 2/12/2016: Đặc Tính của Tình Yêu
Bài tiếp theo40 Năm Tin Lành Đến Với Người Phong Tại Núi Sạn