Ngày 2/12/2016: Đặc Tính của Tình Yêu

857

I Giăng 4:9-10

9 Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. 10 Nầy, sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.
 

Câu gốc:  “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con Một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống” (câu 9).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng cho biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời mang những đặc tính nào? Tình yêu mà bạn đang dành cho người khác giống và khác với những đặc tính này ra sao? Đâu là những điểm bạn cần phải thay đổi?

 

“Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này…” (câu 9a). Lòng của Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra trong hành động. Tình yêu không chỉ là cảm xúc, nhưng phải được bày tỏ bằng hành động. Chúng ta thường đánh giá tình yêu bằng cảm xúc, và chính vì dựa vào cảm xúc, nên khi không cảm thấy yêu thì chúng ta sẽ không hành động. Đừng quên rằng, khi chúng ta thuộc về Chúa, thì chúng ta cũng sở hữu tình yêu từ Ngài, vấn đề không còn là cảm xúc của chúng ta mà là quyết định của chúng ta để yêu thương người khác và bày tỏ ra bằng hành động.

 

“Đức Chúa Trời đã sai Con Một Ngài đến thế gian… và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta” (câu 9b, 10b). Yêu thương luôn song hành với hy sinh. Đức Chúa Trời đã hy sinh chính Con Ngài là Chúa Giê-xu, điều quý nhất và duy nhất của Ngài. Đức Chúa Trời không cho chúng ta điều thừa thãi hay thứ yếu, Ngài ban cho chúng ta sự sống của Con Một Ngài. Tình yêu thương từ Đức Chúa Trời là tình yêu hy sinh, hy sinh điều tốt nhất của mình. Thế nhưng, có phải chúng ta chỉ thăm viếng chăm sóc nhau khi có thời gian rảnh rỗi, hoặc chỉ giúp đỡ cho một anh em khi tiền bạc dư dả?…

 

“…đặng chúng ta nhờ Con được sống” (câu 9c). Con người khổ sở, bệnh tật, đau đớn… nhưng Chúa Giê-xu được sai đến không phải để giải quyết những nan đề đó, Ngài đến để con người được sống, được giải thoát khỏi tội lỗi. Được tha thứ, được cứu khỏi tội lỗi, được sống là nhu cầu cấp thiết của con người, và Chúa hy sinh để chúng ta nhận được những điều đó. Chúa Giê-xu không đến để đáp ứng điều chúng ta đòi hỏi, nhưng Ngài đến để ban cho chúng ta điều cần yếu và tốt nhất. Những gì chúng ta làm cho người khác để bày tỏ tình yêu có đem cho họ điều tốt nhất không? Hay chúng ta chỉ đem đến cho họ những gì họ muốn và đòi hỏi?

 

“Này, sự yêu thương ở tại đây: Ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta” (câu 10a). Đức Chúa Trời yêu chúng ta không phải vì chúng ta yêu Ngài hay vì chúng ta đáng yêu. Ngài yêu chúng ta vì Ngài là tình yêu thương. Ngài không chờ đợi chúng ta nhưng đã chủ động bày tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta. Tình yêu thương từ Đức Chúa Trời không tùy thuộc đối tượng được yêu. Chính chúng ta và Hội Thánh của mình có đang dang rộng vòng tay yêu thương cho những người đang đói khát cả phần thuộc thể lẫn tâm linh chưa?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con bày tỏ tình yêu với người khác bằng chính cách mà Ngài đã bày tỏ tình yêu với con.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 52.

Bài trướcHội Thao Trung Tráng Niên Tại Tỉnh Bình Thuận
Bài tiếp theoNgày 3/12/2016: Bày Tỏ Tình Yêu