Ngăn Drăp Mâo Hŏng Klei Luar – 25/2/2024

1614

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 21:6

Êlan kliăng: “Ngăn drăp mâo hŏng klei luar jing sa klei hơăi mang djăl luč kơ phung duah klei djiê” (Klei Bi Hriêng 21:6)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya boh tŭ jhat srăng truh mơ̆ng ngăn drăp mâo hŏng klei luar? Ya klei Khua Yang Yêsu mtô kơ klei blŭ luar? Tăp hnơ̆ng kpă ênô klei diih blŭ leh anăn ya mta klei ba hriê mơ̆ng klei diih kñăm blŭ?

Klei Bhiăn Khua Yang mtô amâo dưi blŭ luar ôh. Ya klei blŭ luar amâodah klei blŭ amâo kpă, lač sa kdrêč klei sĭt nik hŏng mta kñăm čiăng bi kpleh klei sĭt jing klei soh. Klei anei amâo dưi ôh amâo lač lu mnuih mâo klei tŭ dưn, ngăn drăp mơ̆ng klei blŭ luar. Pruê̆ blŭ “jing sa klei hơăi mang djăl luč kơ phung duah klei djiê” lač kơ boh jhat kjham mơ̆ng “êlah luar” hŏng sa klei bi hriêng djŏ tuôm kơ ngăn drăp amâo kpă ênô. Klei mâo mơ̆ng ngăn drăp amâo kpă jing mă êjai anăn, hơăi mang leh anăn knŏng bhiâo. Msĕ klei hlăp, ngăn drăp dưi mâo kyua klei mplư luar jing klei mplư kơ pô anăn kyuadah đăo ngăn drăp anăn srăng ba klei hdĭp jăk mơak sui thŭn mlan. Ngăn drăp amâo kpă ênô jing “ƀưi kơ klei djiê”, hlei gun kpăk hlăm anăn srăng dleh dưi mâo klei hdĭp. Tơdah anak mnuih bi mĭn ngăn drăp amâo kpă srăng ba klei tŭ dưn sui leh anăn bi sui klei hdĭp diñu jing diñu lĕ leh hlăm ƀưi yang jhat, “Dŏ ngăn arăng mâo hŏng klei amâo kpă amâo jing yuôm ôh, ƀiădah klei kpă ênô bi mtlaih mơ̆ng klei djiê” (Klei Bi Hriêng 10:2).

Yêhôwa bi êmut kheh kơ êlah ƀlŭ luar (Klei Bi Hriêng 6:17). Khua Yang Yêsu bi mklă yang jhat jing pô blŭ luar leh anăn jing ama kơ klei luar, phung blŭ luar jing dŏ yang jhat leh anăn jum yang jhat jing ama diñu (Y-Yôhan 8:44). Klei soh blŭ luar jing kjham snăk ti anăp Aê Diê: “Pô hưn luar amâo srăng tlaih ôh mơ̆ng klei bi kmhal, leh anăn hlei pô blŭ luar srăng rai tuč” (Klei Bi Hriêng 19:9). Ti krah ala ƀuôn bŏ hŏng klei blŭ luar, mplư, Aê Diê mtô phung ƀuôn sang Aê Diê brei blŭ sĭt. Ya klei blŭ luar ba kơ anak mnuih klei mdrŏng ti anăp mta ƀiădah leh anăn Aê Diê bi kmhal mơ̆ng mnơ̆ng dhơ̆ng, ai tiê truh kơ mngăt. Khua Yang čiăng kơ phung ƀuôn sang Ñu blŭ klei sĭt nik nanao, mkŏ mjing ngăn drăp hlăm klei kpă ênô mơ̆ng Khua Yang čiăng mngăt ai tiê mâo klei êđăp ênang, klei hdĭp jăk mơak nanao. Phung Anak Aê Diê amâo mđing ôh kơ hdră kñăm klei hdĭp pô kơ ngăn drăp jing êjai ti lăn ala, ƀiădah yua klei blŭ, ngăn drăp jing kdrăp mnơ̆ng bi êdah klei khăp, klei kpă ênô Aê Diê kơ lu mnuih čiăng đru mđing kơ klei hdĭp lă lar ti ƀuôn ala mtao. Êngao anăn, phung đăo bi êdah knuih hdĭp sĭt nik čiăng lač kơ klei myang dưi hĭn hŏng klei mplư mơ̆ng Khua Yang hŏng yang jhat, leh anăn hưn bi sĭt kơ klei sĭt nik čiăng “Pô hưn klei sĭt bi mtlaih mngăt arăng” (Klei Bi Hriêng 14:25a).

Ya klei brei drei bi mlih kơ klei blŭ mơ̆ng hdră kñăm truh kơ klei blŭ čiăng bi êdah klei kpă ênô Khua Yang?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih pap brei kơ kâo kyua lu blư̆ kâo ngă soh hlăm klei blŭ. Akâo kơ Khua Yang đru kâo blŭ nanao klei sĭt nik kñăm ba klei tŭ kơ phung dôk hmư̆ leh anăn dưi dưn klei mdrŏng sah, êđăp ênang Khua Yang brei ti lăn ala hŏng klei hdĭp lă lar hlăm ƀuôn ala mtao. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Kbiă 2

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTej Txhab Nyiaj Uas Tus Nplaig Dag Tau Los – 25/2/2024
Bài tiếp theoTài Vật Nhờ Dùng Lưỡi Dối Gạt – 25/2/2024