Làm Mồi Cho Lửa – 23/3/2024

6019

 

 

Giê-rê-mi 51:47-58

“Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả” (II Phi-e-rơ 3:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Những việc Ba-by-lôn cố công xây dựng trong nhiều tháng năm sẽ như thế nào trước sự đoán phạt của Đức Giê-hô-va? Cụm từ “làm việc cho lửa” hàm ý điều gì? Bạn cần làm gì để không bị làm mồi cho lửa trong ngày cuối cùng?

Bằng sức mạnh quân đội và sự khôn ngoan của mình, vua quan Ba-by-lôn đã tạo dựng được danh tiếng “dấy lên tận trời”, tạo thế lực, sự giàu có cùng những công trình vĩ đại nổi tiếng trong thời bấy giờ, thành trì vô cùng kiên cố, cổng thành xây dựng rất cao… (câu 53, 58). Nhưng Ba-by-lôn lại đầu tư sai lầm cho tâm linh của mình khi không thờ phượng Đức Chúa Trời Chân Thần mà để lòng thờ phượng các thần tượng hư không, chẳng những thế họ lại kiêu ngạo, không kính sợ Đức Giê-hô-va cho nên khi Vua Nê-bu-cát-nết-sa đem quân tấn công dân Chúa thì họ đã ngông cuồng làm ô uế Đền thờ Giê-ru-sa-lem năm 586 TC. (câu 51). Chính vì những điều sai phạm quá mức nên Đức Giê-hô-va đã tuyên án Ba-by-lôn rằng Ngài sẽ báo thù dân tộc này, Ngài chắc sẽ sai kẻ nghịch đến với họ, khiến đất họ ra hoang vu. Nếu họ đã từng ngược đãi dân Chúa, làm người Y-sơ-ra-ên ngã chết thế nào thì dân tộc của họ cũng sẽ nhận lãnh hình phạt tương tự, thần tượng hư không sẽ bị đánh hạ, đất chịu xấu hổ, tường thành bị phá đổ, cổng thành bị đốt cháy… (câu 47, 49, 52, 58). Cụm từ “làm việc cho lửa” hàm ý làm nhiên liệu, làm mồi cho lửa, mọi công lao khó nhọc của họ trong những năm tháng qua chẳng đem đến ích lợi gì cho họ trong giai đoạn này, mọi công trình và thành tựu của họ đều sẽ dành cho lửa.

Chúng ta đang nỗ lực mỗi ngày trong cuộc đời này để tạo ra của cải vật chất, xây dựng cơ đồ bền vững, nhưng Sứ đồ Phi-e-rơ đã được Đức Thánh Linh soi dẫn để cảnh báo con dân Chúa rằng trong ngày của Chúa, mọi cơ đồ trên đất đều dành cho lửa, mọi công trình đều bị đốt cháy tiêu tan (II Phi-e-rơ 3:1-10). Hãy xem xét lại nếu chúng ta đang dành quá nhiều thời gian, tâm huyết, sức lực để làm mồi cho lửa. Xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời để nhận biết đâu là điều sẽ còn lại sau khi mọi sự trong thế gian này qua đi. Hãy đáp lại lời kêu gọi của Đức Chúa Trời để phục vụ Ngài, vâng theo ý muốn của Ngài qua việc đầu tư những giá trị thuộc linh, góp phần tích cực trong công việc Chúa, trung tín rao truyền Phúc Âm cho nhiều người nhận được sự cứu rỗi v.v… Được như vậy, mọi thành quả chúng ta mới còn lại đời đời.

Có điều gì bạn cần thay đổi khi nhận được sự nhắc nhở hôm nay?

Kính lạy Đức Giê-hô-va vạn quân! Con ca ngợi quyền chủ tể của Ngài trên muôn dân, muôn nước cũng như toàn vũ trụ này. Xin ban cho con sự khôn ngoan để biết lựa chọn và đầu tư vào những công việc có giá trị vĩnh hằng, hầu cho con không dốc hết thời gian, tâm trí để làm mồi cho lửa. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 29

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcPioh Kơ Pui – 23/3/2024
Bài tiếp theoĐắk Nông: Lễ Công Bố Đặc Trách Điểm Nhóm Thông Nông và Năm Tầng