Klei Myơr Êbeh Dlai – 28/6/2023

2914

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Biă 36:1-7

Êlan kliăng: “Phung ƀuôn sang ba lu êbeh hĭn kơ bruă Yêhôwa mtă leh brei ngă” (Klei Kbiă 36:5)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hlei phung myơr leh lu êbeh kơ bruă ngă Sang čhiăm? Ya klei mtrŭt mnuih ƀuôn sang myơr lu êbeh snăn? Si drei dôk myơr kơ klei mđĭ kyar Ƀuôn ala mtao Aê Diê?

Čiăng kơ Sang čhiăm Aê Diê dưi bi leh, jih jang phung ƀuôn sang Aê Diê mâo leh ai tiê myơr êbeh dlai. Tal sa, mnơ̆ng myơr mơ̆ng Y-Bêsalel, Y-Ôhôliap, leh anăn jih jang phung mnuih thâo mbruă. Diñu hur har wĭt lač klei Aê Diê iêô, myơr jih hruê mmông, ai tiê, klei thâo, ai tiê sĭt suôr leh anăn hlue gưt čiăng ngă djŏ djăp klei Yêhôwa mtă (êlan 1-3). Tal dua, phung khua gĭt gai amâo djŏ knŏng iêô mthưr ôh ƀiădah bi hmô myơr êbah dlai (Klei Kbiă 35:27-29). Tal tlâo, jih jang phung ƀuôn sang myơr leh êbeh dlai. Grăp aguah ưm êlâo kơ ngă bruă pô, phung ƀuôn sang Aê Diê mđing ba mnơ̆ng čŏng myơr lu tơl kơ phung rŭ mdơ̆ng mă mnơ̆ng ngă lu bruă snăk. Tơdah ênoh mnơ̆ng myơr mâo lu êbeh kơ klei čiăng ngă Sang čhiăm, phung rŭ mdơ̆ng akâo kơ Y-Môis ghă phung ƀuôn sang đăm lŏ ba mnơ̆ng ôh.

Klei myơr êbeh dlai mơ̆ng phung khua gĭt gai leh anăn phung ƀuôn sang mơ̆ng ai tiê hdơr knga kơ Aê Diê kơ klei pap dưi jing phung ƀuôn sang Aê Diê, Aê Diê bi mtlaih mơ̆ng klei jing hlŭn Êjip, mâo Ñu răng mgang leh anăn mkăp mnơ̆ng ƀơ̆ng jih êlan wĭt ti krĭng Kanaan. Aê Diê pap brei klei soh diñu kkuh kơ rup êđai êmô mah, Ñu lŏ dơ̆ng khăp leh anăn lŏ mkŏ mjing klei bi mguôp hŏng digơ̆. Ai tiê hdơr knga ngă kơ jih jang mnuih myơr amâo tĭng yap ôh. Êdei anei, Mtao Y-Đawit ăt lŏ sa blư̆ dơ̆ng thâo kơ klei myơr êbeh dlai mơ̆ng phung ƀuôn sang hlăm bruă ngă Sang čhiăm Aê Diê, leh anăn ñu wah lač hŏng Aê Diê, “Ƀiădah hlei kâo jing, leh anăn hlei phung ƀuôn sang kâo jing tơl hmei dưi myơr hŏng ai tiê čiăng msĕ snei? Kyuadah jih jang mnơ̆ng kbiă hriê mơ̆ng Ih, leh anăn hmei myơr kơ Ih dŏ Ih pô” (I Klei Yăl Dliê 29:14).

Drei msĕ mơh, klei hdĭp, klei suaih pral, hruê mmông, klei thâo, klei găl mă bruă truh kơ ngăn drăp jing kyua Aê Diê brei sơăi. Klei myơr êbeh dlai jing ai tiê hdơr knga kơ Aê Diê leh anăn klei đăo kơ Aê Diê hlăm djăp mta bruă čiăng yua. Phung ƀuôn sang Aê Diê hruê anei, mơ̆ng phung gĭt gai truh kơ phung đăo, êngao kơ klei myơr ngăn drăp čiăng rŭ mdơ̆ng Sang Aê Diê, anôk drei kkuh mpŭ kơ Ñu, lŏ đru răng kriê drei pô, jing Sang Yang Mngăt Jăk dôk. Čiăng đru kơ lu mnuih thâo kơ Anăn Aê Diê, lŏ wĭt kkuh mpŭ kơ Ñu, ăt msĕ mơh đru kơ phung đăo ƀrư̆ hruê ƀrư̆ hriê kơ prŏng hlăm Khua Yang, čiăng snăk klei đru mguôp mơ̆ng grăp čô đăo amâo djŏ ôh knŏng dŭm čô đuč.

Drei mprăp ai tiê myơr êbeh dlai kơ Aê Diê leh mơ̆ amâodah ka?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni kơ Ih kyua klei Ih brei amâo dưi yap ôh! Akâo kơ Ih đru kâo khăp Ih ƀrư̆ hruê ƀrư̆ lu hĭn, hur har wĭt lač asăp Ih iêô hlăm bruă myơr klei dưi, ai tiê, ngăn prăk hŏng klei êbeh dlai čiăng bi guh kơang Anăn Ama.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Luk 10:1-37

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcFij Khoom Ntau Tshaj – 28/6/2023 
Bài tiếp theoDâng Hiến Quá Rời Rộng – 28/6/2023