Thứ Ba 18/06/2024
Trang chủ Kiên Giang: Bế Giảng Và Tốt Nghiệp Thánh Kinh Căn Bản Dài Hạn các khóa sinh cầu nguyện hứa nguyện dâng mình hầu việc Chúa

các khóa sinh cầu nguyện hứa nguyện dâng mình hầu việc Chúa

Các khóa sinh năm thứ IV cac ngợi Chúa
Mục sư Dương Hữu Thắng tuyên bố bế giảng

BÀI VIẾT MỚI NHẤT