Chủ Nhật 16/06/2024

Các khóa sinh năm thứ IV cac ngợi Chúa

Mục sư Nguyễn Bình Tín rao giảng lời Chúa
các khóa sinh cầu nguyện hứa nguyện dâng mình hầu việc Chúa

BÀI VIẾT MỚI NHẤT