BÀI VIẾT MỚI

Điều Tốt Dâng Chúa – Câu Chuyện Cảm Động Trong Ngày...

HTTLVN.ORG - “Người Đã Làm Việc Tốt Cho Ta” (Ma-thi-ơ 26:10b) là lời xác nhận của Chúa Giê-xu dành cho người phụ nữ lại...

Giữ Mình Khỏi “Men” – 23/4/2024

http://data.httlvn.org/Media/hbcmn/23-04-2024.mp3     Ma-thi-ơ 16:5-12 “Anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao?” (I Cô-rinh-tô 5:6b). Câu hỏi suy ngẫm:...

Răng Kriê Pô Kơ “Kpei” – 23/4/2024

https://data.httlvn.org/Media/ede/e23-04-2024.mp3   Klei Aê Diê Blŭ: Y-Mathiơ 16:5-12 Êlan kliăng: “Diih amâo thâo hĕ kpei ƀiă dưi bi buk jih klŏ kpŭng?”(I Kôrantô 5:6b) Klei êmuh ksiêm mĭn:...

Ceev Kom Txhob Xyaw “Keeb” – 23/4/2024

https://data.httlvn.org/Media/hmong/h23-04-2024.mp3     Mathais 16:5-12 Nqe cim:  “Ib qhov keeb me me xwb ua rau lub ncuav su tuaj.”( 1 Kauleethaus 5 :6b)   Lus nug rau sawvdaws xav: -       Tswv...

Thơ: LỮ KHÁCH

“Hỡi kẻ rất yêu-dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường...”  I Phi-e-rơ 2:11a Cơ Đốc nhân khách lữ hành trên đất Nên trần...

Quảng Ngãi: Bồi Linh Thanh Niên Năm 2024

  HTTLVN.ORG - Vào lúc 8g30, ngày 18/04/2024 đã diễn ra chương trình bồi linh cho thanh niên tỉnh Quảng Ngãi, được Ban Đại diện...

Chỉ Có Dấu Lạ Giô-na – 22/4/2024

http://data.httlvn.org/Media/hbcmn/22-04-2024.mp3     Ma-thi-ơ 16:1-4 “Vả, đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-réc tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh...

Knŏng Klei Bi Knăl Mdê Djŏ Kơ Y-Yôna – 22/4/2024

https://data.httlvn.org/Media/ede/e22-04-2024.mp3   Klei Aê Diê Blŭ: Y-Mathiơ 16:1-4 Êlan kliăng: “Kyuadah phung Yuđa akâo klei bi knăl yuôm bhăn, leh anăn phung Grĕk duah klei thâo mĭn. Ƀiădah...

Tsuas Pom Yaunas Zaj Txujci Xwb – 22/4/2024

https://data.httlvn.org/Media/hmong/h22-04-2024.mp3      Mathais 16:1-4 Nqe cim:  “Cov neeg Yudais xav pom tej txujci tseemceeb lawv thiaj ntseeg, thiab cov neeg Kilis tsuas cia siab rau tej kev...

Hối Lộ Là Tội Ác – 21/4/2024

http://data.httlvn.org/Media/hbcmn/21-04-2024.mp3     Châm Ngôn 21:14-15; I Giăng 3:7-10 “Của lễ dâng kín nhiệm nguôi cơn thạnh nộ; Của hối lộ đút vào lòng làm ngất cơn giận...