Sự Cứng Lòng Của Vua Giô-ách – 10/4/2024

7454

 

 

II Sử Ký 24:17-21

Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi (Khải Huyền 3:19).

Câu hi suy ngẫm: Đức Chúa Trời làm gì khi Vua Giô-ách lìa bỏ Chúa? Điều đó cho thấy Ngài là Đấng như thế nào? Vua quan Giu-đa phản ứng ra sao khi nghe lời cáo trách? Khi phạm tội, bạn làm gì để không bị Đức Chúa Trời lìa bỏ?

Vua Giô-ách lìa bỏ Đức Chúa Trời để thờ thần tượng vì nghe lời xúi giục của những quan trưởng nên “cơn giận của Chúa nghịch cùng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời nhân từ và đầy ân sủng đã ban cơ hội ăn năn bằng cách sai các tiên tri đến kêu gọi họ trở lại cùng Ngài nhưng họ không chịu nghe. Chúa ban cho họ cơ hội thứ hai. Ngài là Đấng không muốn cho một ai chết mất, huống hồ những người thuộc về Ngài, Chúa chỉ muốn kẻ ác xây bỏ khỏi đường lối của mình (Ê-xê-chi-ên 33:11; II Phi-e-rơ 3:9). Vì thế, Thần của Chúa cảm động ông Xa-cha-ri công bố lời cảnh báo trước dân chúng với câu hỏi vì sao họ không vâng theo các điều răn của Chúa? Đây là câu hỏi không phải để trả lời mà để họ tự vấn lương tâm mình. Ông Môi-se cũng từng hỏi dân Chúa như vậy và cảnh báo rằng không vâng lời Chúa sẽ không đem lại may mắn (Dân Số 14:41). Giờ đây, ông Xa-cha-ri cũng nói rằng họ sẽ chẳng được may mắn vì đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va và vì vậy Ngài cũng lìa bỏ họ. Sau khi nghe những lời của ông Xa-cha-ri, các quan trưởng liền lập mưu hại ông, và theo lệnh vua, họ ném đá ông chết ngay tại sân Đền thờ khi ông đang đứng nói với họ.

Lại một lần nữa, Vua Giô-ách vi phạm mạng lệnh của Chúa khi khước từ sứ điệp của Ngài, không tôn trọng sự thánh khiết của Đền thờ khi ra lệnh giết ông Xa-cha-ri ngay trong Đền Đức Giê-hô-va. Vua đã làm ngược lại Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa lúc trước, người đã không cho phép giết bà A-tha-li trong Đền thờ mà chỉ cho giết tại nơi cửa ngựa vào để bảo vệ sự thánh khiết của Đền thờ (II Sử Ký 23:14-15). Vua Giô-ách thật sự đã trượt dài, ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi thay vì ăn năn, và ông đã đánh mất cơ hội được Chúa tha thứ. Cứ mỗi lần bị cáo trách, vua quan lại càng cứng lòng hơn, phạm tội nặng hơn và điều đó khiến cho Chúa phải bỏ họ (câu 20).

Không có gì kinh khủng hơn là bị Đức Chúa Trời lìa bỏ. Những việc làm gian ác của Vua Giô-ách là nguyên nhân của những đoán phạt nặng nề ông sẽ phải chịu khi bị Đức Chúa Trời lìa bỏ. Ngày nay, Chúa có thể sử dụng những người tin kính để nhắc nhở chúng ta. Chúng ta cũng được Chúa nhắc nhở khi cầu nguyện, học hỏi Lời Ngài và qua những hoàn cảnh xảy ra cho ta. Nếu nhận được sự cáo trách của Chúa, dù bằng hình thức nào, xin đừng cứng lòng như Vua Giô-ách để phải bị Ngài lìa bỏ.

Chúa đang cáo trách bạn điều gì? Bạn phản ứng ra sao?

Lạy Chúa, là Đấng đầy yêu thương và sẵn sàng tha thứ. Khi con có điều gì không đẹp lòng Chúa, xin cáo trách con. Xin ban cho con tấm lòng mềm mại và biết ăn năn để con không lìa bỏ Ngài và không bị Ngài lìa bỏ. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 4

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKlei Mtao Y-Jôas Khăng Ai Tiê – 10/4/2024
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Quả Phụ THỊ DRÔ