Hiệp Nguyện Tỉnh Bạc Liêu Đầu Năm 2021

444

HTTLVN.ORG – Sau những ngày lo cho các chương trình lễ Giáng sinh năm 2020, sáng ngày 05/01/2021, Ban Hiệp nguyện tỉnh Bạc Liêu đã họp lại nhà thờ Tin Lành Hộ Phòng để hiệp lòng dâng lên Chúa lời tạ ơn về những việc Ngài đã làm cho các Hội Thánh của tỉnh Bạc Liêu trong mùa Giáng sinh vừa qua và trong năm 2020, đồng thời khích lệ nhau thực hiện những kế hoạch cho công việc Chúa trong năm 2021.

Chấp sự các Hội Thánh tôn vinh Chúa

Với sứ điệp “Lời Cầu Nguyện Đầu Năm”, Mục sư Nhân sự Đại diện khích lệ tôi con Chúa hãy cứ sốt sắng cầu nguyện để Chúa bày tỏ khải tượng công việc Ngài, khiêm nhường sống trong ơn Chúa để hoàn thành sứ vụ Đức Chúa Trời giao thác.

MS Nguyễn Tấn Phúc, Nhân sự Đại diện, chia sẻ Lời Chúa

Bởi ơn thương xót, gìn giữ của Chúa, Hội Thánh trong tỉnh được gây dựng và phát triển trong đường lối Chúa trong suốt năm qua. Với số người tin nhận Chúa qua các chương trình truyền giảng và cá nhân chứng đạo là:795 người. Riêng mùa Giáng sinh có 567 người tiếp nhận Chúa.

Ban Hiệp nguyện cầu nguyện cho các chương trình huấn luyện nhân sự, việc học lời Chúa được phát triển trong các Hội Thánh. Hiện tại, chương trình Thánh Kinh căn bản dài hạn có 48 học viên theo học và đã xong chương trình năm thứ hai.

Ước ao trong năm 2021 tỉnh Bạc Liêu sẽ có thêm một Chi Hội và 6 Điểm Nhóm được thành lập, có 2.000 người nghe Tin Lành và 300 người tin nhận Chúa.

Chia tổ cầu nguyện

Ban Hiệp nguyện tỉnh Bạc Liêu tháng 1/2021

TTV. MS Nguyễn Tấn Phúc