Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Khánh Hòa Đầu Năm 2021

575

HTTLVN.ORG – Chương trình Bồi linh – Hiệp nguyện Giáo phẩm tỉnh Khánh Hòa được tổ chức vào sáng thứ tư ngày 6/1/2021 tại nhà thờ Tin Lành Vạn Ninh.

Mục sư Lê Văn Lực, Quản nhiệm Hội Thánh Vạn Ninh chia sẻ lời Chúa trong Ga-la-ti 1:11-17 với chủ đề “Công Nhân Trong Nhà Chúa”. Qua tâm tình của sứ đồ Phao-lô, Mục sư khích lệ quý đầy tớ Chúa là những người bởi ân điển Chúa kêu gọi vào chức vụ phải vâng lời Chúa và chuyên tâm cho được đẹp lòng Đấng đã chiêu mộ mình vào công trường thuộc linh.

Mục sư Lê Văn Lực chia sẻ Lời Chúa

Trong giờ hiệp nguyện, quí đầy tớ Chúa dâng lên Chúa lời cảm tạ về Hội Thánh mình và trình bày vấn đề để ban hiệp nguyện cầu thay cho nhau:

  • Cảm ơn Chúa trong mùa Giáng sinh vừa qua Chúa cho chương trình Lễ kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh và các chương trình truyền giảng của từng Hội Thánh diễn ra cách tốt đẹp, vui vẻ, phước hạnh, có nhiều người được nghe phúc âm và tin nhận Chúa.
  • Cảm ơn Chúa cho Điểm Nhóm Đắc Lộc (HTTL Vĩnh Phước) được chính quyền công nhận, và sẽ có lễ ra mắt Điểm Nhóm vào ngày 30/1/2021.
  • Cảm ơn Chúa trong tháng qua, tỉnh Khánh Hòa có Lễ Cung hiến nhà thờ của Hội Thánh Phú Hữu và Lễ Cảm tạ của Hội Nhánh Cam Thịnh Tây.
  • Hội Thánh Quảng Hòa và Hội Thánh Cam Nghĩa sẽ có Hội đồng mời Quản nhiệm vào ngày 28/2/2021.
  • Hội Thánh Dục Mỹ và Hội Thánh Phước Hải sẽ có hội đồng thường niên bầu Ban Chấp sự trong tháng 1/2021.
  • Hội Thánh Nha Trang sẽ tổ chức Lễ Cảm tạ 95 năm thành lập Hội Thánh vào ngày 27/2/2021.
  • Các Điểm Nhóm tiếp tục xin chính quyền công nhận: Ninh Tây (HTTL Dục Mỹ); Giang Ly, Khánh Nam, Sơn Thái, Thị Trấn, Khánh Trung (HTTL Khánh Vĩnh).
  • Cầu nguyện cho các con cái Chúa có công việc ổn định có thu nhập để ổn định cuộc sống.
  • Cầu nguyện cho ban chăm sóc, thăm viếng của các Hội Thánh để giúp đỡ cho các tân tín hữu tin nhận Chúa trong thời gian qua được đứng vững.

Cầu thay cho công việc Chúa

Mục sư Nguyễn Công Nghĩa, Trưởng BĐD thông báo công việc Chúa

Một số chương trình sắp tới trong tỉnh gồm có chương trình Hội đồng Bồi linh Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa năm 2021 diễn ra vào ngày 8/3 tại nhà thờ Tin Lành Vĩnh Phước; chương trình Hội đồng Bồi linh tỉnh Khánh Hòa năm 2021 diễn ra vào ngày 21/3 tại Nhà thờ Tin Lành Nha Trang.

Chương trình hiệp nguyện kết thúc sau lời chúc phước của MsTs Lê Văn Thiện

TTV. MsNc Phan Thanh Quang