Hiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Kiên Giang 01/2018

1698

HTTLVN.ORG – Vào lúc 08 giờ 30 ngày 02/01/2018 tại nhà thờ Tin Lành Hòn Đất đã diễn ra chương trình hiệp nguyện đầu năm của các Hội Thánh trong tỉnh.

Hiện diện gồm có: Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy viên Tổng Liên Hội, Ban đại diện, tôi tớ Chúa và đại biểu Chấp sự các Chi Hội. Số lượng tham dự khoảng 40 người.

Mục sư Lê Thiện Ngôn, Quản nhiệm Hội Thánh Hòn Đất, hướng dẫn chương trình và cũng có lời hoan nghinh chào mừng sự hiện diện của quý tôi con Chúa. Mục sư Nguyễn Bình Tín, Trưởng Ban Đại diện cầu nguyện khai lễ. Mục sư Lê Hoàng Long giảng đề tài: “Hướng tới mục tiêu” dựa trên Kinh Thánh Giăng 6:16-21 để nhắc nhở, động viên tinh thần hầu việc Chúa trong năm mới.

Các quản nhiệm đại diện cho Chi Hội trình bày công việc Chúa trong mùa Giáng sinh vừa qua. Tiếp sau giờ hiệp nguyện, Ban đại diện thông tin về những vấn đề mới các Chi Hội cần biết. Các Hội Thánh cũng đưa ra những mục tiêu sẽ thực hiện trong năm mới. Chương trình kết thúc lúc 13 giờ cùng ngày.

Hoạt Động Và Nhu Cầu Của Các Chi Hội Trong Tỉnh Kiên Giang

Tạ ơn Chúa đã cho các chương trình truyền giảng Giáng sinh tại các Chi Hội có 498 người tin Chúa. Ban Đại diện cũng đã liên hiệp các Chi Hội thực hiện được một chương trình và có 69 người tin Chúa.

Hội Thánh đang chờ Chính quyền tỉnh Kiên Giang xem xét cho việc thành lập thêm các Hội Thánh: Chi Hội Giục Tượng, Hội Nhánh Thạnh Đông trực thuộc Chi Hội Tân Hiệp, Hội Nhánh Lại Sơn.

Phân công các Chi Hội mở mang Hội Thánh mới tại các khu vực:

1/ Chi Hội Tân Hiệp: Thị xã Hà Tiên, Kinh C (thành phố Cần Thơ), Thạnh Trị, quần đảo Nam Du, khu vực xã Tân Hội

2/ Chi Hội Kiên Lương: huyện Giang Thành

3/ Chi Hội Rạch Giá: thị trấn Sóc Sơn, Khu công nghiệp Thạnh Lộc.

4/ Chi Hội An Hòa: huyện Gò Quao, Khu đô thị Phú Cường

5/ Chi Hội Minh Lương: huyện Vĩnh Thuận

6/ Chi Hội Anh Biên: huyện An Minh, U Minh Thượng (hiện đã có Điểm Nhóm Kinh Xã)

7/ Chi Hội Hòn Đất: khu vực Vàm Rầy

8/ Chi Hội Thạnh Lộc: Khu vực Dinh Thuận Lợi

9/ Chi Hội Cù Là: khu vực Cả Mới

10/ Chi Hội Giồng Riềng: xã Hòa Thuận

11/ Chi Hội Đá Nổi: khu vực Kinh 8

12/ Chi Hội Mong Thọ: xã Phước Tân (đã có Điểm Nhóm)

13/ Chi Hội Phú Quốc: xã Hàm Ninh, Cửa Cạn, An Thới.

TTV. Mục sư Huỳnh Phi Toàn


Quang cảnh buổi hiệp nguyện


Mục sư Nguyễn Bình Tín cầu nguyện khai lễ


Mục sư Lê Hoàng Long giảng Lời Chúa


Mục sư Nguyễn Hữu Dũng cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa


Mục sư Nguyễn Văn Ơn cầu thay cho các vấn đề chung trong tỉnh


Ban Đại diện phổ biến công việc chung