Hiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Bình Dương Tháng 1/2021

861

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 05/01/2021 đã diễn ra buổi hiệp nguyện Giáo phẩm đầu năm mới của tỉnh Bình Dương tại nhà thờ Tin Lành Hoà Phú.

Mục sư Nguyễn Văn Khoa Tràng chia sẻ lời Chúa với chủ đề “Đồng Công Phục Vụ Chúa” trên nền tảng Kinh Thánh Nhã ca 7:11,12. Lời Chúa khích lệ những người phục vụ Chúa phải dành thì giờ ở riêng với Chúa nhiều hơn. Mục sư cũng nhắc nhở mỗi người phục vụ Chúa phải hiểu rõ về thực trạng của bầy chiên mình đang chăm lo mỗi ngày.

Mục sư Nguyễn Văn Khoa Tràng chia sẻ lời Chúa

Mục sư Trần Văn Hiền – Trưởng Ban Đại diện thông tin công việc Chúa

Một số vấn đề trong tỉnh Bình Dương cần dâng trình lên cho Chúa:

  • Cầu nguyện cho việc bầu cử các ban ngành của các Hội Thánh trong tỉnh;
  • Ngày 31/1/2021: Hội đồng mời Quản nhiệm tại HTTL Cây Trường;
  • Cầu nguyện cho hai Điểm Nhóm Bàu Bàng và An Điền sớm có giấy phép;
  • Cầu nguyện cho hai Chi Hội Hoà Phú và Phước Hoà được công nhận Chi Hội chính thức trong năm 2021;
  • Cầu nguyện cho Chi Hội Dầu Tiếng sớm có Quản nhiệm mới;
  • Công tác truyền giáo của tỉnh: cầu nguyện cho số tân tín hữu tin Chúa trong mùa Giáng sinh là 417 người sẽ được đứng vững trong đức tin;
  • Chương trình bồi linh phụ nữ tỉnh ngày 14/3/2021 tại nhà thờ Tin Lành Lái Thiêu;
  • Chương trình bồi linh tỉnh Quí I/2021 vào ngày 28/3/2021 tại nhà thờ Tin Lành Bình Dương.

Mục sư Nguyễn Hoàng Phú, Uỷ viên BĐD, nêu nan đề cầu nguyện

Nhu cần của các Hội Thánh: 

– Hội Thánh Hoà Phú: Cầu xin Chúa tiếp trợ tài chính để mua thêm phần đất bên cạnh để mở thêm cơ sở Cơ Đốc Giáo dục;

– Hội Thánh Bình Dương: Cầu nguyện cho Hội đồng thường niên bầu cử Ban chấp sự nhiệm kỳ 2021-2022 vào Chúa nhật 10/01/2021. Việc xin giấy phép xây dựng, bầu các ban điều hành ban ngành nhiệm kỳ mới, các tân tín hữu trung tín học giáo lý Báp-tem;

– Hội Thánh Lái Thiêu: Cầu nguyện cho việc mua đất ở Vĩnh Phú để mở Điểm Nhóm với số tiền 4,9 tỉ. Hội Thánh đã dâng được 2,3 tỉ. Cảm tạ Chúa trong mùa Giáng sinh có 11 người tin Chúa, cầu nguyện để các tân tín hữu này được đứng vững;

– Hội Thánh Bình Chuẩn: Cầu nguyện cho sự hiệp một của Ban Chấp sự, chương trình truyền giảng hằng quí, cho những tân tín hữu và người yếu đuối được đứng vững trong đức tin. Khu vực Tân Hội hình thành và phát triển Hội Thánh mới, cảm tạ Chúa có 24 người tin Chúa.

– Hội Thánh Tân Hưng: Cầu nguyện cho các tân tín hữu được đứng vững trong đức tin, cầu xin Chúa cho có tiền mua đất xây dựng cơ sở Điểm Nhóm Bầu Bàng, Hội Đồng thường niên bầu cử Ban chấp sự trong tháng 1/2021.

– Hội Thánh Phước Hoà: Cầu nguyện cho 5 tân tín hữu đứng vững trong đức tin. Tại điểm cầu nguyện xã An Bình, các con cái Chúa hết lòng tin cậy Chúa; cầu xin Chúa ban ơn cho Hội Thánh có thêm người dạy Kinh Thánh trường chúa nhật.

– Hội Thánh Dĩ An: Chúa nhật 24/01/2021 sẽ diễn ra hội đồng bầu Ban chấp sự nhiệm kỳ 2021-2022, việc chính quyền công nhận Chi Hội, xây sửa cơ sở nhà thờ, công tác mở Hội Thánh mới. Cảm tạ Chúa có 3 người tin Chúa;

– Hội Thánh Dầu Tiếng: Cảm tạ Chúa Hội Thánh trả xong nợ xây dựng, xin cầu nguyện cho sự phát triển của Hội Thánh, việc thay đổi quản nhiệm.

– Điểm Nhóm Thái Hoà: Xin cầu nguyện cho tân tín hữu tin Chúa đứng vững trong đức tin, và các tin hữu trong Hội Thánh trung tín nhóm thờ phượng Chúa hằng tuần.

– Hội Thánh Cây Trường: Cảm tạ Chúa trong tháng 12 có 4 người chịu Báp-tem; 6 người lớn và 60 trẻ em tin Chúa.

– Điểm Nhóm Lai Uyên: Cầu nguyện cho sự sinh hoạt và sự hiệp một của Hội Thánh, có 4 người tin Chúa trong mùa Giáng sinh.

– Điểm Nhóm Thanh Tuyền: Cầu nguyện cho thân hữu đứng vững trong đức tin, lớp giáo lý Báp-tem, việc mở rộng phòng nhóm, Hội Thánh ổn định và phát triển.

Chia tổ cầu nguyện

Chương trình hiệp nguyện kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

TTV. MS Nguyễn A Bên