Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Đồng Nai Lần II/2018

528

HTTLVN.ORG – Ngày 10/04/2018, sau những ngày kỷ niệm Chúa chịu Thương khó và Phục sinh đầy ý nghĩa, các giáo phẩm tỉnh Đồng Nai có buổi hiệp nguyện tại nhà thờ Tin Lành Bửu Hòa.

Hiện diện trong chương trình có: Mục sư Nguyễn Tờn – Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Đồng Nai; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Nai cùng với gần 90 tôi tớ Chúa cả ông và bà.

Trong giờ thờ phượng Chúa buổi sáng, MsNc Nguyễn Phương Lâm chia sẻ Lời Chúa với đề tài: “Vượt Qua Thách Thức”, Kinh Thánh nền tảng: I Sa-mu-ên 17. Tiếp sau đó, Ủy viên Mục vụ và Ban Đại diện lần lượt có những thông tin và hướng dẫn công việc Chúa chung của Tổng Liên Hội cũng như tại tỉnh Đồng Nai.

Chương trình buổi chiều là thì giờ để các tôi tớ Chúa nêu các vấn đề cầu nguyện. Các tôi tớ Chúa chia ra thành các nhóm nhỏ để cầu nguyện cho những nhu cầu đã được nêu ra với những vấn đề nổi bật như sau:

– Đất đai của các Chi Hội: Biên Hòa (cần mở rộng diện tích đất để đáp ứng nhu cầu công việc Chúa), Xuân Thọ (đang tìm chỗ mới để di dời), Bàu Cá (đang tìm chỗ mới để di dời), Dầu Giây (mua đất còn thiếu 300.000.000 đồng);

– Sức khỏe của các tôi tớ Chúa: MsNc Văn Ninh và MsNc Nguyễn Kỳ Long thường đau bệnh;

– Chức vụ của các tôi tớ Chúa: Chúa nhật 15/04 công bố chức vụ phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Biên Hòa đối với TĐ Cao Hoàng Vũ; TĐ Văn Xuyên và TĐ Điểu Trung Hiếu mới được Tổng Liên Hội công nhận Mục sư Nhiệm chức.

Chương trình hiệp nguyện kết thúc sau khi Mục sư Trí sự Nguyễn Văn Huệ cầu nguyện tạ ơn Chúa.

TTV. Tường Quang

Nhà thờ Tin Lành Bửu Hòa
Quang cảnh buổi hiệp nguyện
TĐ Đào Văn Hạnh hướng dẫn chương trình buổi sáng
MsNc Nguyễn Phương Lâm chia sẻ Lời Chúa
Mục sư Nguyễn Tờn hướng dẫn công việc Chúa
Mục sư Nhu Siol – Trưởng Ban Đại diện triển khai công việc Chúa
Mục sư Đặng Châu Ngọc – Ủy viên Ban Đại diện triển khai công việc Chúa
MsNc Điểu Phương hướng dẫn chương trình buổi chiều

Chia nhóm cầu nguyện
Mục sư Trí sự Nguyễn Văn Huệ cầu nguyện tạ ơn Chúa