Giao Ước của Tình Yêu – 8/1/2018

1576

 

Phục Truyền 7:1-15

1 Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ mình sẽ nhận được, đuổi khỏi trước mặt ngươi nhiều dân tộc, là dân Hê-tít, dân Ghi-rê-ga-sít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít, tức bảy dân tộc lớn và mạnh hơn ngươi, 2 khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phó các dân ấy cho, và ngươi đánh bại chúng, thì phải diệt hết chúng đi, chớ lập giao ước cùng, và cũng đừng thương xót lấy. 3 Ngươi chớ làm sui gia với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình, 4 vì các dân tộc nầy sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ ta mà phục sự các thần khác, rồi cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng ngươi, diệt ngươi cách vội vàng. 5 Nhưng đối cùng các dân đó, các ngươi phải làm như vầy: phá những bàn thờ, đập bể những pho tượng, đánh hạ các thần A-sê-ra và đốt những hình chạm của chúng nó. 6 Vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất, đặng làm một dân thuộc riêng về Ngài.
7 Đức Giê-hô-va tríu mến và chọn lấy các ngươi, chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đâu; thật số các ngươi là ít hơn những dân khác. 8 Nhưng ấy vì Đức Giê-hô-va thương yêu các ngươi, và giữ lời thề mà Ngài đã lập cùng tổ phụ các ngươi, nên Đức Giê-hô-va nhờ tay mạnh rút các ngươi ra, chuộc khỏi nhà nô lệ, và cứu khỏi tay Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô. 9 Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài; 10 và Ngài báo ứng nhãn tiền cho những kẻ ghét Ngài, mà hủy diệt chúng nó đi. Ngài không trì hoãn cùng kẻ nào ghét Ngài đâu, sẽ báo ứng nhãn tiền cho kẻ đó. 11 Vậy, khá cẩn thận làm theo những điều răn, luật lệ, và mạng lịnh mà ta truyền cho ngươi ngày nay.
12 Nếu ngươi nghe các luật lệ nầy, và gìn giữ làm theo, thì đối cùng ngươi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ giữ lời giao ước và sự thương xót mà Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi. 13 Ngài sẽ yêu mến ngươi, ban phước cho ngươi, gia tăng ngươi, ban phước cho con cái ngươi, cho thổ sản ngươi, cho ngũ cốc, rượu, và dầu của ngươi, cho lứa đẻ của bò cái, chiên cái ngươi sai đông trên đất mà Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, để ban cho ngươi. 14 Ngươi sẽ được phước hơn mọi dân: nơi ngươi sẽ chẳng có ai son sẻ, hoặc nam hay nữ, hoặc con đực hay con cái trong bầy súc vật của ngươi. 15 Đức Giê-hô-va sẽ khiến các tật bịnh lìa xa ngươi; và những bịnh lây của xứ Ê-díp-tô kia, mà ngươi đã biết, thì Ngài sẽ chẳng giáng cho ngươi đâu, nhưng giáng cho những kẻ nào ghét ngươi. 

Câu gốc: Nhưng ấy vì Đức Giê-hô-va thương yêu các ngươi, và giữ lời thề mà Ngài đã lập cùng tổ phụ các ngươi, nên Đức Giê-hô-va nhờ tay mạnh rút các ngươi ra, chuộc khỏi nhà nô lệ, và cứu khỏi tay Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô” (câu 8).

 Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời dặn dân Y-sơ-ra-ên cần phải làm gì khi vào nhận đất hứa? Lý do Đức Chúa Trời chọn họ và họ được chọn để làm gì? Ông Môi-se nói đến mỹ đức nào của Đức Chúa Trời? Ông khuyên dân Chúa nên làm gì? Bạn đáp ứng thế nào khi biết mình ở trong giao ước tình yêu của Chúa?

Trước khi vào đất hứa, Đức Chúa Trời phán với ông Môi-se phải hủy diệt hết thảy bảy dân tộc lớn và mạnh, là những dân tộc đầy dẫy tội lỗi và thờ thần tượng. Họ phải phá hủy tất cả các hình tượng và không được lập bất kỳ giao ước nào với dân trong xứ; không được cưới gả với dân ấy vì chúng sẽ làm cho dân Chúa lìa bỏ Chúa mà phục vụ các thần khác, khiến Chúa nổi giận và tiêu diệt anh em (câu 1-5).

Đức Chúa Trời đã chọn và lập dân Y-sơ-ra-ên thành một dân thánh, thuộc riêng về Ngài (câu 6). Họ được gọi là dân tuyển chọn của Chúa và hưởng giao ước tình yêu mà Ngài đã lập với ông Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 12:1-3). Lý do Ngài chọn họ không phải vì họ là một dân lớn mạnh hơn những dân tộc khác, nhưng chính vì Ngài yêu họ. Vì “Đức Chúa Trời là sự yêu thương” (I Giăng 4:8) cho nên giao ước Ngài lập với tổ phụ Y-sơ-ra-ên là giao ước tình yêu. Ông Môi-se đã nhấn mạnh bản tính yêu thương của Đức Chúa Trời ngay tại điểm này. Lời Chúa ở đây khẳng định rõ “Đức Giê-hô-va tríu mến”, “vì Đức Giê-hô-va thương yêu” dân Y-sơ-ra-ên (câu 7-8) nên Ngài luôn muốn bảo vệ, chăm sóc và ban phước cho họ. Giao ước của tình yêu xuất phát từ nguồn tình yêu, chính là Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng thành tín, nên Ngài sẽ giữ giao ước của Ngài đến ngàn đời (câu 9). Vì thế, ông Môi-se khuyên dân Y-sơ-ra-ên phải biết vâng giữ điều răn và mệnh lệnh của Chúa thì sẽ kinh nghiệm được phước hạnh dư dật mà Ngài hứa ban cho họ (câu 12-15).

Đức Chúa Trời yêu dân Y-sơ-ra-ên và lập giao ước tình yêu với họ vì Ngài muốn biệt riêng họ thành dân thánh cho Ngài. Vậy mà, đã rất nhiều lần họ vẫn cứ phạm tội, sa ngã rồi lại chạy đến với Chúa ăn năn, được Ngài tha thứ và phục hồi. Nhưng rồi sau một thời gian họ lại tiếp tục sa ngã. Tuy nhiên, bởi giao ước tình yêu mà Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ họ, cho nên Ngài cũng lại tha thứ và phục hồi dân sự Ngài. Ngày nay, chúng ta cũng đang ở trong giao ước của tình yêu qua sự hy sinh cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Chúa cũng hứa yêu chúng ta đến ngàn đời khi chúng ta tin cậy và bước đi theo Chúa.

Bạn có nhận biết mình đang ở trong giao ước tình yêu của Chúa Giê-xu không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn sống xứng đáng với giao ước tình yêu mà Ngài đã lập cho con người qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, xin ban năng lực để con trung tín bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa Thành Tín.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 8.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.